BBTK

1-7-2019 17:23 Afdrukken

Ook in de zomer … Denk aan je rechten! (-2)

Vakantiegeld

Tijdens de vakanties ontvang je vakantiegeld. Het vakantiegeld bestaat uit enkel en dubbel vakantiegeld.
Ben je arbeider, dan is het enkel vakantiegeld het normale loon voor de verlofdagen en komt het dubbel vakantiegeld bovenop het normale loon. Het (enkel en dubbel) vakantiegeld wordt berekend op basis van het brutoloon dat je in 2018 verdiende. Dit bedrag moet met 1,08 worden vermenigvuldigd. Je brutovakantiegeld is gelijk aan 15,38% van dit bedrag. Daarvan moeten nog de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing worden afgetrokken.

Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni betaald door de vakantiekas waarbij je werkgever is aangesloten.

Ben je bediende, dan ontvang je een enkelvoudig vakantiegeld van je werkgever dat overeenstemt met je normale loon, op de gebruikelijke datum (op het moment dat je je verlof neemt).

Je hebt ook recht op dubbel vakantiegeld, betaald als premie. Vaak gebeurt dat tijdens de maanden mei of juni. Het dubbel vakantiegeld is een toeslag bovenop je normale loon.
Het dubbel vakantiegeld vertegenwoordigt 92% van het normale maandloon. Voorbeeld in cijfers: je hebt het voorbije jaar 12 maanden gewerkt en je verdient op het moment van je vakantie € 1.250 bruto per maand. Je dubbel vakantiegeld bedraagt dus: 12 x (92% van € 1.250)/12 = € 1.150

In sommige bedrijven krijg je nog extralegaal vakantiegeld. Dit telt dan als loon en is dus onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Verander je van werkgever? Dan krijg je in dit geval, als je bediende bent, “vertrekvakantiegeld”. In feite gaat het om het vakantiegeld dat je normaal het volgende jaar had moeten krijgen, maar dit wordt je uitbetaald door je huidige werkgever op het ogenblik dat je het bedrijf verlaat.  Vergeet niet dat je vertrekvakantiegeld bedoeld is om een deel van je vakantie van het volgende jaar te betalen. Wees dus vooruitziend.

Nog nooit of lange tijd niet gewerkt? Ook jij hebt misschien recht op vakantie.

Je bent net afgestudeerd, je hebt je eerste baan binnengehaald en je gaat nu de arbeidswereld ontdekken. Betekent dit dan dat je pas na een volledig jaar te hebben gewerkt recht hebt op verlofdagen? Niet noodzakelijk! Het kan zijn dat je recht hebt op jeugdvakantie. De jeugdvakantie is een recht waardoor wie afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand als werknemer heeft gewerkt, het daaropvolgende jaar jeugdvakantie kan nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvang je van de RVA een uitkering gelijk aan 65% van je begrensd loon. Er zijn enkele beperkingen. Zo kan je maar maximum 4 weken jeugdvakantie opnemen en moet je tewerkgesteld zijn als werknemer.

Ook als je deeltijds werkt, heb je recht op jeugdvakantie.

Een gelijkaardig systeem bestaat voor werknemers die hun activiteit hervatten bv. na het schorsen van je arbeidsovereenkomst wegens werkloosheid langdurige ziekte, loopbaanonderbreking (tijdskrediet, loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde), enz. Dit is de Aanvullende of Europese vakantie. Werkte je een tijd in het buitenland of was je zelfstandige en nu werknemer? Ook dan kan je hier recht op hebben. Als je deeltijds werkt en overstapt naar een voltijds contract tijdens het vakantiejaar heb je ook tijdens dat jaar zelf al recht op deze Europese vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor werknemers die deeltijds werken en hun arbeidsduur met minstens 20% verhogen tegenover het gemiddelde van het aantal uren dat ze voorheen werkten tijdens dat jaar.

Om hiervan te genieten moet je gedurende 3 maanden of 90 kalenderdagen gewerkt hebben. Deze periode moet zich situeren binnen de 12 maanden na het aanvatten of hervatten van een activiteit en binnen éénzelfde kalenderjaar. Voor je hier gebruik van maakt, moeten al je normale vakantiedagen opgebruikt zijn.
Jeugdvakantie en aanvullende vakantie kan je niet combineren. Heb je recht op beide? Kies dan het stelsel dat het voordeligst is voor jou.

Hoe zat het ook weer met de regels voor een jobstudent?

De wetgeving rond studentenarbeid is de afgelopen jaren grondig veranderd. Vandaag mag je als student het hele jaar door werken. Je hebt recht op 475 uur per jaar waarin jij en je werkgever minder sociale bijdragen betalen. Op studentatwork.be kun je checken hoeveel dagen je nog over hebt. Vanaf het 476ste uur gelden er hogere sociale bijdragen.
Woon je in Vlaanderen of in de Oostkantons, dan behoud je je recht op kinderbijslag als je werkgever je studentenjob aangeeft bij de RSZ en binnen de 475 uur blijft. Woon je in Brussel of Wallonië, dan mag je maximaal 240 uur werken per kwartaal, de zomermaanden uitgezonderd. 

Je komt in aanmerking voor een studentenjob vanaf het jaar dat je 15 wordt indien je de eerste twee jaren van het secundair onderwijs volledig hebt doorlopen. Anders moet je 16 zijn.

Opgelet! Ook een jobstudent moet altijd een contract hebben bij aanvang van het werk.

De BBTK wenst je een fijne zomer! Heb je een vraag over je rechten? Ook in de zomer zijn onze gewestelijke afdelingen er voor jou. Aarzel niet ze te contacteren.

Share/Bookmark