BBTK > Sectoren > ANPCB

15-11-2017 15:12 Afdrukken

APCB  (pc 200)

APCB is de afkorting van het Aanvullend Paritair Comité van de Bedienden. In die heterogene sector werken meer dan 400.000 bedienden in meer dan 54.000 bedrijven. De sector omvat een hele reeks subsectoren: groothandel, bouwsector, glasindustrie, cement, IT (informatica en telecommunicatie), uitgeverijen, reclame, consultancy, call centers enz.

 

Een paritair comité is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de werkgevers en van de vakbonden de arbeids- en loonsvoorwaarden vastleggen in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die geldig zijn voor alle ondernemingen van de sector. Elk paritair comité heeft een nummer. Het APCB is bekend als het PC 200. Ter herinnering: het pc 200 vervangt het vroegere pc 218, het ANPCB, sinds 1 april 2015.

 

Contact

Contacten voor het APCB

 

Vormingsfonds PC 200

www.cevora.be

 

Recente nieuwsberichten

Recente Publicaties