BBTK > Sectoren

9-3-2017 12:58 Afdrukken

Sectoren

 

Bedienden zijn tewerkgesteld in allerlei soorten sectoren, die vaak erg verschillende gevoeligheden en werkomstandigheden hebben. Daarom is de BBTK ook opgedeeld in verschillende sectoren, in totaal acht, zodat we expertise op het vlak van bepaalde sectoren samen houden.

 

Elke sector verzamelt verschillende paritaire comités. Deze paritaire comités vormen het hoogste niveau waarop de onderhandelingen over uw arbeidsomstandigheden plaatsvinden. Op deze pagina's zal je kunnen terugvinden onder welk paritair comité jij precies valt en wie er bij ons over jouw rechten waakt.