Ensemble on est plus forts
FR

BBTK > Mijn Rechten > Deeltijds werken

28-3-2012 18:07 Afdrukken

Heb je vragen of je mogelijkheden tot deeltijds werken? 

 

Download het hoofdstuk Deeltijds werken

 
Je zal er een antwoord vinden op veelgestelde vragen als:

 

Wat is een deeltijdse overeenkomst?

 

Moet ik een schriftelijke overeenkomst hebben?

 

Welke vermeldingen zijn verplicht?

 

Wat zijn de verschillende soorten deeltijdse arbeidsovereenkomsten?

 

Hoe moet mijn werkgever mij informeren over de uurroosters?

 

Bestaat er een minimumduur?

 

Mag mijn werkgever mij vragen méér uren te werken dan voorzien in mijn arbeidsovereenkomst?

 

Mag ik een loontoeslag vragen voor bijkomende uren?

 

Hoe wordt het loon berekend?

 

Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode?

 

Heb ik recht op jaarlijkse vakantie, net als mijn voltijdse collega's?

 

Wanneer heeft een deeltijdse werknemer recht op een vervangingsdag voor een feestdag?

 

Heeft een deeltijds werknemer recht op inhaalrust als hij op een feestdag werkte?

 

Op welk loon heeft de deeltijdse werknemer recht voor de wettelijke feestdagen?

 

Heb ik als deeltijdse werknemer recht op klein verlet?

 

Krijg ik voorrang bij aanwerving voor een voltijdse betrekking in mijn onderneming?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn sector...