BBTK > Nieuws > 125 jaar solidariteit: vóór en na 2000

15-11-2017 12:27 Afdrukken

125 jaar solidariteit: vóór en na 2000

 

In onze laatste artikels over de 125ste verjaardag van de BBTK hebben wij ingezoomd op een aantal grote gebeurtenissen die onze sociale, politieke en syndicale geschiedenis hebben gekleurd. Dit verleden is zo rijk dat het moeilijk in een paar regels samen te vatten is. Uiteraard is dit overzicht niet volledig: het is een klein stukje van ons verleden dat aan bod komt aan de hand van  enkele momentopnames. In dit nummer zetten wij onze reis voort vanaf het einde van de vorige eeuw … 

 

 

Grote faillissementen en sluitingen

In deze periode worden de werknemers zwaar getroffen door een aantal grootschalige faillissementen en bedrijfssluitingen die veel media-aandacht krijgen. Vooral de industriesector krijgt het zwaar te verduren (metaal- en staalnijverheid, vliegtuigbouw, textiel, glas, enz.).

We onthouden dat de hoogovens van Clabecq in 1996 dichtgaan, waardoor meer dan 2.000 werknemers hun baan verliezen. Dit brengt een enorme mobilisatie op gang, zowel binnen als buiten het bedrijf. Deze sociale tragedie staat symbool voor de desindustrialisering van Wallonië, maar is ook synoniem van een hardnekkige syndicale strijd, soms met grote spanningen tot gevolg. Op 2 februari 1997 komen 70.000 mensen op straat in Clabecq tijdens een mars voor tewerkstelling.

Enkele weken later kondigt de directie van de groep Renault de sluiting van de vestiging in Vilvoorde aan via de media…  En dit nog vóór de vakbonden en het personeel hierover zijn ingelicht. Dit is een mokerslag voor de Belgische auto-industrie en de meer dan 3.000 werknemers. Gedurende meerdere maanden worden stakingsacties (en zelfs een “eurostaking”) gehouden om het tij te keren. De fabriek sluit definitief haar deuren in juli van datzelfde jaar. Deze industriële chaos leidt vervolgens tot de invoering van de beruchte “wet-Renault”. Deze wet moet ondernemers die op grote schaal willen ontslaan een aantal regels opleggen en hen verplichten om bij een collectief ontslag vooraf te communiceren en in dialoog te gaan met de werknemers.

In november 2001 komt Sabena, de parel van de Belgische luchtvaart, op haar beurt in de storm van een faillissement terecht, waardoor 10.000 werknemers hun baan dreigen te verliezen. De regering werkt een sociaal plan uit en richt samen met de gewesten reconversiecellen op om wat in het collectief geheugen nog steeds één van de grootste faillissementen ooit in ons land was te omkaderen. Uit de as van Sabena herrijst vervolgens een privémaatschappij: SN Brussels Airlines.

Share/Bookmark