BBTK > Nieuws > 125ste verjaardag: Er was eens… de BBTK in de jaren ‘70 tot ‘90

21-9-2017 14:22 Afdrukken

125ste verjaardag:

Er was eens… de BBTK in de jaren ‘70 tot ‘90

 

In onze vorige artikel hebben we uitvoerig belicht hoe de eerste bediendevakbond tot stand kwam. We doken in een ver verleden en overliepen samen met jullie de hoogtepunten in de geschiedenis van onze vakorganisatie, vanaf het prille begin tot eind jaren ‘60. We gaan op de ingeslagen weg verder en komt de periode daarna tot aan de ontluikende nieuwe eeuw aan bod!

Het Inno-drama, voor altijd in het geheugen gegrift

De brand in de Innovation, een imposant warenhuis in de Brusselse Nieuwstraat, vormt een zwarte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis aan het eind van de jaren ‘60. Door deze tragedie zal de handelssector in België nooit meer dezelfde zijn. 

Tijdens de ramp van 1967 komen heel wat militanten en leden van de Brusselse afdeling van de BBTK om. Daarna ontstaat een golf van solidariteit waaraan ook de BBTK zijn steentje bijdraagt door giften in te zamelen en juridische en administratieve bijstand te leveren.

Tot op vandaag doet die tragische gebeurtenis ons beseffen hoe onontbeerlijk de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en een efficiënt beleid voor risicobeheer in de bedrijven zijn.

Grote stakingen

In 1972 is er sprake van een grote stakingsbeweging in de banksector. De meeste banken in België worden getroffen en de werknemers volgen de ordewoorden massaal op. De acties werpen hun vruchten af want verschillende belangrijke eisen worden ingewilligd. In dezelfde periode wordt Maurice Massay aangesteld als voorzitter van de BBTK.


Later, in 1975, kent de financiële sector nog een algemene staking van formaat, deze keer in de verzekeringssector.
In 1977 wordt François Janssens de nieuwe voorzitter van de BBTK. Twaalf jaar lang is hij de drijvende kracht achter de ontwikkeling en modernisering van onze organisatie. Onder zijn bestuur debatteren de instanties over grote thema’s die verband houden met de rol van de vakbond in de bedrijven en meer algemeen in de samenleving. In 1989 wordt hij zelfs verkozen tot voorzitter van het ABVV, een functie die hij bekleedt tot hij in 1995 plots (en veel te vroeg) overlijdt aan een hartaanval.


In de late jaren ’80 wordt ook in de ziekenhuissector drie maanden lang hevig gestaakt en betoogd voor hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en een volwaardig statuut. Deze acties leveren de verpleegkundigen uiteindelijk onder meer een baremaverhoging op.


Tijdens die twee goedgevulde decennia blijft de BBTK alsmaar groeien. Wanneer Karel Boeykens het roer overneemt van François Janssens als voorzitter van de BBTK (in 1989), telt onze organisatie meer dan 160.000 leden... In 1992 beklimt Christian Roland de voorzittersstoel van de BBTK. Op datzelfde congres wordt Erwin De Deyn (de huidige voorzitter) verkozen tot nationaal secretaris.

 

1993: de buikriem van het globaal plan

In 1993 legt de regering-Dehaene haar ‘globaal plan’ op tafel met een hele rist loodzware maatregelen: hervorming van het indexeringsstelsel, verhoging van de btw, hervorming van de werkloosheid, snoeien in de overheidsuitgaven, verhoging van de erelonen van artsen, … Het ongenoegen bij de bevolking is groot. Wekenlang wordt er door de militanten intensief gemobiliseerd. Op 26 november 1993 ligt het ganse land plat, een primeur sinds de jaren ‘30. De nationale interprofessionele staking, waartoe in gemeenschappelijk front door het ABVV en het ACV werd opgeroepen, is immers in alle sectoren en alle provincies voelbaar. 

 

De fusie met de Centrale van het Boek

In 1996 besluiten de sector ‘pers’ van de BBTK en de vakcentrale van het Boek (bevoegd voor papierverwerking, drukkerijen en media) de krachten te bundelen. Die laatste stamt al uit 1842 maar staat nu voor grote veranderingen en nieuwe uitdagingen in de wereld van de pers. Vandaar de beslissing om toenadering te zoeken tot de BBTK die al instaat voor de bedienden, technici, kaderleden en journalisten van de redacties (zowel geschreven als audiovisuele media) evenals voor de bedienden van de grafische nijverheid. 


Door het samengaan van het Boek en de BBTK kan er ook een globale, weldoordachte aanpak worden uitgewerkt voor de syndicale werking in de hele informatiesector (grafisch, pers, media, enz.).

Share/Bookmark