BBTK > Nieuws > ANPCB (PC 218) - sectoronderhandelingen 2011-2012, werkgevers doof voor eisen werknemers

11-5-2011 17:35 Afdrukken

ANPCB (PC 218) - Sectoronderhandelingen 2011-2012

Werkgevers doof voor eisen werknemers

De sectoronderhandelingen zijn "gestart" op 9 mei. Tussen aanhalingstekens, want het ging veeleer om een valse start. De werkgevers konden of wilden geen antwoorden geven op het geheel van onze eisenbundel.

 

Ze formuleerden wél een aantal tegeneisen: de toegang tot het brugpensioen moet verstrengd worde. Ook de premies 4/5de tijdskrediet moeten voor hen later worden toegekend dan vanaf 55 jaar.

Verder lieten zij verstaan dat over de syndicale premie niet te praten valt.

Volgende onderhandelingsvergaderingen zijn gepland op 16 mei en nadien nog op 6 en 16 juni.