BBTK > Nieuws > ANPCB en metaal : sectorakkoorden ondertekend

4-7-2011 12:30 Afdrukken

ANPCB en Metaal: sectorakkoorden ondertekend


In ons vorig nummer zeiden we al dat er na lange besprekingen toch twee behoorlijke voorstellen van sectorakkoorden op tafel lagen voor de sector van de Metaal en het ANPCB. De teksten werden door de BBTK goedgekeurd en zijn intussen ondertekend. We geven hier een overzicht mee van de inhoud van die sectorakkoorden voor het PC 218 en het PC 209.

 

ANPCB, een broodnodig solidariteitsakkoord


Op 24 juni is het sectorakkoord voor de 400.000 bedienden van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden ondertekend door het VBO en UNIZO langs werkgeverszijde en door de BBTK en de ACLVB langs vakbondszijde. De LBC/CNE heeft dit (nog) niet gedaan en wij betreuren dat.
Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden stelt meer dan 400.000 bedienden tewerk in 55.000 bedrijven. Meer dan 200.000 bedienden hiervan zijn tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers, dus zonder enige syndicale vertegenwoordiging. Zelfs in heel wat bedrijven boven de drempel van 50 werknemers zijn er niet overal sociale verkiezingen of bestaat er een syndicale afvaardiging. Een sectorakkoord is dus méér dan nodig om ervoor te zorgen dat een grote meerderheid van die bedienden toegang heeft tot elementaire sociale rechten en dito bescherming.
In de huidige moeilijke omstandigheden en rekening houdend met de samenstelling van het PC 218 zijn we toch tot een tekst gekomen die flinke verbeteringen voorziet op het vlak van koopkracht en arbeidsvoorwaarden. Solidariteit met de 400.000 bedienden van de sector is voor de BBTK belangrijk.

Daarom hebben we ‘ja’ gezegd aan het akkoord. ‘Ja’ aan vooruitgang op volgende vlakken:

 • Verhoging van de lonen met 0,3% vanaf 1/1/2012. Die stijging komt bovenop de indexeringen van 1/1/2011 en 1/1/2012 en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. Wat die 0,3% vertegenwoordigt aan loonkost  kan in bedrijven met een syndicale afvaardiging onderhandeld worden. Creativiteit kan hier dus lonen!
 • Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1/7/2012 gratis doen. De terugbetaling van de vervoerkosten wordt immers opgetrokken van 75 naar 80% en via het derdebetalerssysteem past de overheid de resterende 20% bij. Dus 100% terugbetaling.
 • De ecocheques van € 250 per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een ander gelijkwaardig voordeel.
 • De berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.
 • Vorming: het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden die, los van de bedrijfsvorming, zich inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van € 100 (€ 375 voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van (een deel van) het inschrijvingsgeld in school.
 • De brugpensioensystemen op 58 jaar en  56 jaar met 20 jaar nachtarbeid blijven bestaan.
 • Bedienden die vanaf 55 jaar met 4/5de tijdskrediet gaan zullen ook in de toekomst, bovenop de RVA-uitkering, een premie (op dit ogenblik € 65) van het sociaal fonds ontvangen.

 

Metaal: vrije onderhandelingen in de bedrijven


Nadat de militanten van de metaalsector het ontwerpakkoord hadden goedgekeurd, werd het op maandag 4 juli ondertekend. Dit akkoord legt onder meer de nadruk op vrije onderhandelingen op bedrijfsvlak en voorziet zelfs de invoering van automatische verhogingen indien er in de bedrijven geen CAO kon worden afgesloten. Ook hier zien we een flinke vooruitgang inzake koopkracht en arbeidsvoorwaarden:

 • Vrije onderhandeling van een koopkrachtenveloppe van 0,3% op 1/4/2012. In elk geval gaan de nationale minimumbarema’s en het nationale minimumloon met 0,3% omhoog op 1/4/2011, ook voor de bedienden die niet vallen onder een bedrijfs-CAO afgesloten uiterlijk op 31/10/2011.
 • Wie op vandaag nog ecocheques ontvangt, kan die nog één keer ontvangen in 2011, maar het bedrag kan ook omgezet worden in een verhoging van het brutoloon met € 13,30.
 • Het plafond van het sectoraal aanvullend pensioen wordt verhoogd met 0,1% op 1/4/2012 en op 1/1/2013.
 • Het tijdskredietstelsel blijft ongewijzigd.
 • De brugpensioenregelingen worden maximaal verlengd: op 58 jaar tot 30/6/2013; op 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid tot 31/12/2012; halftijds brugpensioen op 55 jaar tot 31/12/2012.
  Het loonplafond voor de berekening van het privévervoer wordt met 0,3% verhoogd vanaf 1/1/2012.
 • Er zijn ook inspanningen voorzien op het vlak van opleiding, met een verhoging van de opleidingsuren met telkens 0,1% in 2011 en 2012.
 • Met de verhoging van de syndicale waarborgen zal er ook een verhoogde syndicale premie kunnen uitbetaald worden in 2012.


Je merkt het: in de Metaal en het ANPCB hebben de onderhandelingen geleid tot concrete en afdoende resultaten. In veel andere sectoren zijn de gesprekken nog aan de gang, met hier en daar nog steeds wat wrijvingen. De komende weken en maanden zullen doorslaggevend zijn. We hopen op de ingeslagen weg te kunnen voortgaan en dat er degelijke akkoorden kunnen worden gesloten voor de sectoren waar nog steeds onderhandeld wordt…