BBTK > Nieuws > ANPCB : sectorakkoord ondertekend

28-6-2011 10:27 Afdrukken

ANPCB : sectorakkoord ondertekend

 

Op 24 juni is een sectorakkoord voor de 400000 bedienden van het aanvullend nationaal paritair voor bedienden ondertekend door VBO en UNIZO langs werkgeverszijde en BBTK/SETCa en ACLVB langs vakbondszijde. Wij betreuren dat LBC/CNE dit (nog) niet gedaan hebben.


Nog meer dan in andere sectoren is een sectorakkoord nodig in het ANPCB. Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden stelt 400000 bedienden tewerk in 55000 bedrijven. Meer dan 200000 bedienden hiervan zijn tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers, dus zonder enige syndicale vertegenwoordiging. Zelfs in heel wat bedrijven boven de drempel van 50 zijn er niet overal sociale verkiezingen of bestaat er een syndicale afvaardiging. Een grote meerderheid van de 400000 bedienden (wij schatten dat 75% ervan geen syndicale afvaardiging heeft) moet het dus hebben van een sectorakkoord voor toegang tot elementaire sociale rechten en –bescherming.

Voorgaande argumenten zijn op zich al belangrijk om een sectorakkoord na te streven. In moeilijke omstandigheden en rekening houdende met de samenstelling van het PC218 werd volgende inhoud voorzien:


- Alle lonen moeten zeker met 0,3% stijgen vanaf 1/1/2012. Deze stijging komt bovenop de indexeringen per 1/1/2011 (2,49%) en 1/1/2012 (op basis van huidige prognoses meer dan 3%) en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. Wat die 0,3% vertegenwoordigt aan loonkost  kan in bedrijven met syndicale afvaardiging onderhandeld worden. Creativiteit kan hier lonen!
- Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1/7/2012 gratis doen. Immers de terugbetaling van de vervoerkosten wordt opgetrokken van 75 naar 80% en via het derde betalersysteem legt de overheid er de resterende 20% bij. Dus 100% terugbetaling. Een paar voorbeelden:

  • voor een afstand van 20 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 40 euro op 53 euro gebracht, of dus extra 13 euro per maand
  • voor een afstand van 40 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 70 euro op 93 euro gebracht, of dus extra 23 euro per maand
  • voor een afstand van 80 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 108euro  op 144 euro gebracht, of dus extra 36 euro per maand

- De ecocheques van 250 euro per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een ander gelijkwaardig voordeel. Dit jaar moeten ze ten andere in juni worden toegekend.
- Berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.
- Vorming: het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden die, los van de bedrijfsvorming, zichzelf inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van 100 euro (375 euro voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van ( deel van ) hetinschrijvingsgeld in school.
- Brugpensioensystemen op 58 jaar en  56 jaar met 20 jaar nachtarbeid blijven bestaan.
- Bedienden die vanaf 55 jaar met 4/5de tijdskrediet gaan zullen ook in de toekomst, bovenop de RVA-uitkering, een premie (op dit ogenblik 65 euro) van het sociaal fonds ontvangen.

Solidariteit voor 400000 bedienden is voor BBTK belangrijk!