BBTK > Nieuws > Actie voor de vrijlating van vakbondsmilitant Mounir Tahri en kunstenaar Jihed Cheikhe

28-2-2018 14:42 Afdrukken

Actie voor de vrijlating van vakbondsmilitant Mounir Tahri en kunstenaar Jihed Cheikhe

 

 
Op 9 februari vond een bruuske inval plaats bij de vzw Globe Aroma. Tijdens de opening van een tentoonstelling in het kunstenhuis werden 7 mensen zonder papieren opgepakt, waarvan er ondertussen 5 weer vrij zijn. De 2 anderen, Mounir Tahri, vakbondsmilitiant, en Jihed Cheikhe, de kunstenaar waarvan de schilderijen werden tentoongesteld, zijn overgebracht naar het gesloten centrum 127bis. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn dergelijke praktijken onaanvaardbaar! Daarom organiseerden we op 20 en 25 februari acties met de eis Mounir en Jihed vrij te laten.

 

Mounir kwam in 2006 in België aan en werkte van juni 2008 tot december 2012 voor een onderaannemer van de Anderlechtse Haard in de schoonmaaksector. Hij kreeg aanvankelijk een positief antwoord op zijn regularisatieaanvraag. Maar zijn werkgever misbruikte achterpoortjes in de wetgeving om hem uit te buiten en te doen werken in omstandigheden die niet stroken met onze sociale wetgeving. Het was Mounir die hiervoor opdraaide. Hij verloor de mogelijkheid om zijn verblijf te laten regulariseren. Het ACV heeft een dossier ingediend wegens economische uitbuiting, dat nog steeds in behandeling is bij de Arbeidsrechtbank. Ons land wijst dus iemand uit die nog steeds verwikkeld is in een gerechtelijke procedure.

Maar het gaat nog veel verder dan dat, aldus vakbondssecretaris voor de social profit Kathleen De Decker.

“Het is onaanvaardbaar dat cultuurhuizen zoals Globe Aroma vogelvrij verklaard worden. Dit zijn laagdrempelige initiatieven die gebaseerd zijn op het vertrouwen van de mensen. Dergelijke ‘inspecties’ doen afbreuk aan dat vertrouwen. Het sociale weefsel van een gemeenschap wordt aangetast. Terwijl dit soort organisaties net zo belangrijk zijn in het immigratieproces. Kunst en cultuur verbinden de mensen. Deze ‘inspecties’ gaan in tegen de waarden die we als vakbond uitdragen. We moeten ze dan ook aan de kaak stellen. We hebben de verantwoordelijkheid om deze mensen te betrekken bij het vakbondswerk”.

Ook Jojo Burnotte is het hiermee akkoord. Hij is animator bij een denkgroep rond migratiestromen van CEPAG en bij het Comité voor migrantenarbeiders van het FGTB wallonne. “De verdediging van deze werknemers (waaronder een vakbondsafgevaardigde) is van primordiaal belang. De overheid en de dienst Vreemdelingenzaken misbruiken op slinkse wijze de sociale inspectie om bij vzw’s binnen te vallen en mensen zonder papieren op te pakken”.

Op de actie van 25 februari voegde hij eraan toe: “We kunnen deze onrechtvaardige arrestaties niet aanvaarden en eisen de vrijlating van de 2 vastgehouden personen. Het is tijd voor een correcte migratiepolitiek!”.

 


Created with flickr slideshow.
Share/Bookmark