BBTK > Nieuws > Akkoord in het PC218

21-9-2011 16:12 Afdrukken

PC 218

Akkoord in het paritair comite

Voor de zomermaanden werd het sectorakkoord reeds ondertekend door de werkgevers, BBTK en ACLVB. CNE doet dat nu ook. Zo wordt het sectorakkoord van 24 juni bekrachtigd in het paritair comité. 400000 bedienden hebben nu zekerheid voor behoud en uitbreiding van hun rechten en voordelen.

 

BBTK heeft altijd het belang van een akkoord voor het PC218 onderlijnt. Immers, meer dan 200000 bedienden zijn tewerkgesteld in kleine bedrijven zonder syndicale vertegenwoordiging en zouden, zonder sectorakkoord, heel wat rechten en voordelen zien wegvallen. In bedrijven met syndicale afvaarding kan nu verder worden onderhandeld.

 

Wat voorziet het akkoord

Alle lonen moeten zeker met 0,3% stijgen vanaf 1/1/2012. Deze stijging komt bovenop de indexeringen per 1/1/2011 (2,49%) en 1/1/2012 (op basis van huidige prognoses meer dan 3%) en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. Wat die 0,3% vertegenwoordigt aan loonkost kan in bedrijven met syndicale afvaardiging onderhandeld worden. Creativiteit kan hier lonen!

Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1/7/2012 gratis doen. Immers de terugbetaling van de vervoerkosten wordt opgetrokken van 75 naar 80% en via het derde betalersysteem legt de overheid er de resterende 20% bij. Dus 100% terugbetaling. Een paar voorbeelden:

  • voor een afstand van 20 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van € 40 op € 53 gebracht, of dus extra € 13 per maand
  • voor een afstand van 40 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van € 70 op € 93 gebracht, of dus extra € 23 per maand
  • voor een afstand van 80 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van € 108 op € 144 gebracht, of dus extra € 36 per maand

 

De ecocheques van € 250 per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een ander gelijkwaardig voordeel. Dit jaar zijn ze ten andere in juni toegekend.

Berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.

Vorming: het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden die, los van de bedrijfsvorming, zichzelf inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van € 100 (€ 375 voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van ( deel van ) het inschrijvingsgeld in school. Er komen bijkomende inspanningen voor oudere bedienden.

Brugpensioensystemen op 58 jaar en 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid blijven bestaan. Brugpensioen 58 jaar wordt in elk geval al verlengd tot eind 2013.

Bedienden die vanaf 55 jaar met 4/5de tijdskrediet gaan zullen ook in de toekomst, bovenop de RVA-uitkering, een premie (op dit ogenblik € 65) van het sociaal fonds ontvangen. Deze uitbetaling was opgeschort sinds juli. De premies zullen nu worden uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf 1 juli.

Financiering van de premies van het sociaal fonds en van de vormingsactiviteiten is nu reeds gegarandeerd tot eind 2013 in afwachting van een nieuw akkoord terzake in de loop van het jaar 2013.

De door BBTK aangegeven weg wordt nu onderschreven door anderen.

De wijsheid haalt het op het avontuur!

 

Share/Bookmark