BBTK > Nieuws > Allen samen zijn we tot grootse dingen in staat

9-5-2018 13:38 Afdrukken

Allen samen zijn we tot grootse dingen in staat

 

Het akkoord tussen de AC en de BBTK heeft vooral voor de Social-Profitsector grote gevolgen. Wij hebben dan ook Jan-Piet Bauwens en Nathalie Lionnet naar hun mening gevraagd (Op 1 mei jl. heeft Nathalie haar functie als federaal secretaris voor de Social Profit officieel opgenomen. In een vorig nummer van DNW hadden wij al een overzicht gegeven van de professionele weg die zij tot nog toe heeft afgelegd.)

 

N.L. “Ik vind het erg betekenisvol dat de arbeid(st)ers nu bij de BBTK terecht kunnen. En zeker voor de Social Profit, want het zijn ALLE personeelsleden die voor de zorg instaan en zo het doel van de instelling helpen waarmaken: schoonmakers, informatici, omkaderings- en verzorgend personeel, technisch en logistiek ondersteuningspersoneel… Voor zorgbehoevenden, patiënten en bewoners is er geen grens tussen de verschillende beroepen. Die logische samenhang op de werkvloer zal zo ook voelbaar worden in onze organisatie.”

 

Vanaf uiterlijk 1 januari e.k. zal je voor de arbeiders moeten onderhandelen met de werkgeversvertegenwoordigers en de overheid, zoals je sinds 1 mei ook al doet voor de bedienden en kaderleden. Wat zal dit veranderen aan de manier waarop je de belangen van de werknemers verdedigt?

J.P.B. “Elke vakbondsvertegenwoordiger zal voortaan de eisen van alle werknemers van de sector en van de instelling met één stem kunnen uitdragen. Dit is een niet te verwaarlozen kracht die de Social Profit hard nodig heeft. Iedereen krijgt op een bepaald moment in zijn leven met de sector te maken. En toch zijn er niet altijd voldoende middelen voorhanden voor de verwezenlijking van de talrijke opdrachten (sociocultureel, op het vlak van volksgezondheid en onderwijs, enz.). Werken in de Social Profit betekent dat je je inzet voor de samenleving, een daad die naar waarde moet worden geschat.”

 

We veronderstellen dat er heel wat op het spel staat in de sector nu er zo hard bespaard moet worden?

J.P.B. “Ja, en dat geldt voor alle werknemers! Zij staan immers onder druk, krijgen te maken met burn-outs, geweld en gebrek aan waardering voor bepaalde beroepen… Als federaal secretaris hoop ik dankzij de beroepscomités te kunnen nadenken over deze uiterst belangrijke thema’s. Zo verliezen we ons vermogen niet om verontwaardigd te zijn en om oplossingen te verdedigen die een positieve impact hebben op onze beroepen en op de samenleving.”

 

Mogen we zeggen dat je verliefd bent geworden op de Social Profit?

N.L. “Ik ben in de sector verzeild geraakt sinds mijn studies verpleegkunde, toen ik 18 was. Als je zaken in beweging kunt brengen om het leven van je patiënten, zorgbehoevenden, gebruikers en van je collega’s te verbeteren, dan vind ik dat je dat ook moet doen. Stapje voor stapje. Zo ben ik ook afgevaardigde geworden. In de loop van mijn syndicale carrière zijn zowel mijn ‘familie” als mijn actieterrein groter geworden: eerst de collega’s van mijn instelling, dan de werknemers van mijn sector op gewestelijk vlak, nu op federaal vlak, en morgen samen met de collega’s bij de arbeiders. Ik hoop positief het verschil te kunnen maken voor allen! Ik ben er zeker van dat we allen samen tot grootse dingen in staat zijn.”

Share/Bookmark