BBTK > Nieuws > Alles over je rechten, ook tijdens de vakantie

7-7-2017 15:43 Afdrukken

Alles over je rechten, ook tijdens de vakantie


Daar is die zorgeloze zomer weer! De zon schijnt (meer dan anders), dat terrasje ‘s avonds loopt net iets langer uit, de sfeer op het werk is relaxter… Maar de wetgeving blijft natuurlijk van toepassing! Hierna volgt een « best of » van de vragen die je je tijdens de zomer vaak stelt. Op je rechten online vind je de eerste antwoorden op je vragen. En vergeet niet dat je gewestelijke BBTK-afdeling er ook ‘s zomers voor je is als je met iets zit!


Is het te warm om te werken?


Daarvoor volstaat een blik op de thermometer niet. Er moet immers met verschillende factoren rekening worden gehouden: de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid, de thermische straling, de fysieke werkbelasting, de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen, de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Contacteer je vakbondsvertegenwoordiger (CPBW) om je te informeren hoe het in je bedrijf zit. Heeft je bedrijf geen vakbondsvertegenwoordiging? Wend je dan tot je gewestelijke BBTK-afdeling.


Pech! Ik word ziek tijdens mijn vakantie.


Word je ziek vóór je vakantie begint, dan mag je je vakantie later nemen. Dit is ook zo wanneer er in je onderneming een collectieve sluiting is voorzien. Val je ziek tijdens je vakantie, dan zal je vakantie gewoon verder lopen. Deze dagen van ziekte zal je dan niet kunnen recupereren als vakantiedagen. Het is raadzaam om bij ziekte, ook tijdens de vakantie, steeds je werkgever te verwittigen. Dit kan van belang zijn wanneer je na de vakantie nog ziek zou blijven.

 

21 juli, 15 augustus: komt een feestdag overeen met een “normale” dag voor de berekening van mijn loon?

Op feestdagen word je op dezelfde manier verloond als een normale werkdag. Er zijn wel enkele bijzondere gevallen. Die vind je op Mijn rechten online.


Wat zijn de regels voor jobstudenten?

De regels zijn op dat vlak veel soepeler dan vroeger: studenten kunnen nu het hele jaar door werken en niet enkel specifiek tijdens de zomer. De ABVV Jongeren geven elk jaar een brochure uit over de rechten van jobstudenten. Je vindt die ook op Mijn rechten online.

 

Jeugdvakantie

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand als werknemer heeft gewerkt, kan het daaropvolgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt de jongere van de RVA een uitkering. Je gewestelijke BBTK-afdeling zal je verder helpen bij de nodige stappen.

 

Aanvullende (of Europese) vakantie

Als je het werk hervat na een lange periode van werkonderbreking (ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking, …) heb je toch recht op verlofdagen tijdens het jaar van de werkhervatting.  Je gewestelijke BBTK-afdeling zal je uitleggen welke stappen je moet zetten.

Share/Bookmark