BBTK > Nieuws > Arbeidsduur: een gekend probleem voor kaderleden

25-3-2014 18:29 Afdrukken

Arbeidsduur: een gekend probleem voor kaderleden

Onze afgevaardigden aan het woord…

 

Bernard Lefèvre
Total

“Kaderleden die teveel overuren presteren, zo’n toestanden kenden we 20 jaar geleden al. Met de evolutie van de nieuwe technologieën is dit nog verslechterd en minder zichtbaar geworden. Bij Total lijkt de directie zich daar sinds kort in zekere mate bewust van te worden. Op syndicaal vlak klagen wij dit probleem al jaren aan. Bij ons gaat het aantal burn-outs en depressies nog steeds in stijgende lijn, ook bij het leidinggevend personeel zelf. Dit is dus een fenomeen dat alle personeelscategorieën treft en dat dag na dag verergert.”

 

Herwig Van Doorselaer
BNP Paribas Fortis

“BNP Paribas Fortis betaalt voor een grote groep kaderleden de overuren terug. Dat is sinds een cao van 2009 ook zo voor de kantoormedewerkers. Een klacht uit een bankkantoor vormde hiertoe de aanleiding. Als je op een dag méér dan 10 uur werkt telt de extra tijd als overuur mee. Toch is er wrevel over het toenemend aantal evenementen en opleidingen die ’s avonds plaats vinden, zonder dat dit als arbeidsduur beschouwd wordt voor de populatie die niet mag badgen. Voor bepaalde werknemers, ik denk aan jonge ouders, wordt het moeilijk om werk met privé te verzoenen.”

 

Philippe Thoua
Brico

“Bij ons werken kaderleden gemiddeld 45 uur per week, zonder het thuiswerk mee te rekenen. Op basis van een gemiddelde van 45 uur/week werkt een kaderlid dus meer dan 38 uur per maand gratis voor zijn bedrijf (dus ongeveer 456 uur per jaar). Als je weet dat een voltijdse medewerker in een arbeidsregeling van 36 uur per week gemiddeld 156 uur per maand moet werken, zou een kaderlid dus 3 maanden per jaar gratis werken...

Op het terrein stellen we evenwel vast dat steeds meer werknemers zich proberen te beschermen en hun aantal uren verminderen. Kaderlid zijn betekent dat je je flexibeler moet opstellen, dat staat vast! Maar die flexibiliteit moet occasioneel blijven.”

Danny Van Duysen
Gyproc (Saint-Gobain)

“In ons bedrijf moeten de kaderleden én de bedienden prikken. De uren worden dus geregistreerd, maar van een uitbetaling of recuperatie is voor de kaderleden geen sprake. De prikklok heeft vooral als doel om na te gaan hoe iedereen met zijn glijdende uren om gaat.

De directie laat niet na om de verantwoordelijkheid voor de overuren in de schoenen van de werknemer te schuiven. Zo heb ik de directie al een cursus ‘time management’ weten aanbieden als antwoord op het maken van overuren. Op die manier maken ze subtiel duidelijk om er vooral niet te veel over te zeuren.”

 

Maria Camacho Herrera
Cliniques Saint Luc (Brussel)

De arbeidsduur van kaderleden wordt helemaal anders behandeld: overuren worden niet geteld, niet benoemd, punt. In ons bedrijf is het altijd de norm geweest dat kaderleden méér werken dan hun uren. In mijn job voel ik ook een grote druk onder invloed van de technostructuur en de informatica-evolutie.

Toen besefte ik evenwel dat ik als kaderlid geen 38 maar veeleer 50 uur per week werkte en heb ik dus gevraagd om mijn arbeidstijd te verminderen. Mijn vraag heeft heel wat ophef veroorzaakt. Ik was het eerste kaderlid in de instelling dat van een voltijdse naar een halftijdse baan overstapte via tijdskrediet.”

 

Rita Peeters
Hoofdzetel van Carrefour

“De directie is hierin vrij expliciet: wie promotie maakt krijgt te horen dat overuren erbij horen. Bij nieuwe aanwervingen merken we als vakbondsafgevaardigden echter dat er al gauw ontgoocheling volgt. De lonen in ons paritair comité zijn al niet om over naar huis te schrijven. Daar komen dan nog eens lange, onbetaalde, overuren bovenop. Vooral jonge kaderleden krijgen zo heel wat te slikken. Een syndicale afvaardiging kan maandelijks de lijsten van de gepresteerde overuren opvragen, al krijgen we die voor de ‘hogere’ kaderleden zelf niet.”

Share/Bookmark