BBTK > Nieuws > Bankensector | Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden centraal in sectorakkoord

3-10-2017 17:11 Afdrukken

Bankensector:

Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden centraal in sectorakkoord

 

Sinds 29 september werd na maandenlang onderhandelen uiteindelijk een akkoord bereikt in de bankensector. Werkgevers en vakbonden raakten het eens over een sectorakkoord met verschillende onderdelen. Bijzondere aandacht gaat naar tewerkstelling en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

 

Een belangrijk punt is ‘duurzaam en leefbaar werk’. We hebben de laatste jaren vastgesteld dat stress en arbeidsdruk voortdurend toenemen in de sector. Deze aspecten werden al benadrukt in het vorige sectorakkoord. Er werd besloten een paritaire werkgroep op te richten om de bedrijven te steunen bij hun beleid rond preventie en beheersing van de werklast en stress. Een ander belangrijk element is ‘wendbaar en werkbaar werk’. Ook hierover zal denkwerk worden verricht, met name over de evoluties van de sector op technologisch, economisch en maatschappelijk vlak. Er zal een werkgroep worden opgericht om na te denken over een sectoraal kader voor de arbeidsorganisatie in functie van die vaststellingen.

De werknemers van de banken kunnen rekenen op een verhoging van hun koopkracht. Het akkoord voorziet de toekenning van een loonvoordeel (met naleving van de loonmarge vastgelegd in het IPA – hetzij maximum 1,1%) voor de periode  2017-2018. Indien er na 31/10/2017 geen bedrijfsakkoord is, voorziet het sectoraal akkoord een suppletief kader, namelijk een voordeel van twee maal € 150 netto (of twee maal € 225 bruto) zal moeten worden toegekend (uiterlijk op 01/12/2017 en 01/07/2018). Dit bedrag kan in een gelijkwaardig voordeel omgezet worden.

Naast de verlenging van de bestaande akkoorden inzake opleiding hebben de sociale gesprekspartners zich ertoe verbonden om een nieuw sectoraal opleidingsinitiatief te nemen in de bankensector, met een versterking van de toegangsmogelijkheden tot individuele loopbaanbegeleiding voor de werknemers die binnen hun bedrijf een functieverandering ondergaan.

Tot slot is 1 deel van het akkoord gewijd aan de tewerkstelling. Er werden zeer nauwkeurige maatregelen en voorwaarden vastgelegd ingeval van collectief en individueel ontslag en dit om de tewerkstelling in de banksector maximaal te waarborgen en de belangen van de werknemers te vrijwaren.

Share/Bookmark