BBTK > Nieuws > Basis voor akkoord in PC 226

25-5-2011 14:27 Afdrukken

PC 226

Basis voor akkoord


Dinsdag 24 mei hebben de onderhandelingen geleid tot een basis voor een akkoord. Wij geven hieronder de hoofdlijnen ervan. Bedoeling is om op de laatste onderhandeling van 31/05 definitief af te ronden.

 

Koopkracht

Verhoging van de barema’s en reële lonen met €10 per 1/4/2012 en nogmaals met €10 per 1/10/2012

Ecocheques: behoud van €250 recurrent zonder proratisering voor de deeltijdse bedienden, modaliteiten eventuele omzetting in bedrijven zoals in akkoord 2009-2010

Integraal behoud van bestaand indexmechanisme in de sector

 

Vorming

Optrekken aantal vormingsdagen van 5 naar 5,5 op collectief vlak (per bedrijf)

 

Tijdskrediet

Integraal behoud bestaande systemen; tijdelijk systeem 53-54 jaar wordt niet verlengd

 

Brugpensioen

Verlenging brugpensioen 58 jaar tot eind 2013, halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar tot eind 2012. Bp 56 jaar-33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en brugpensioen zware beroepen werden reeds verlengd tot eind 2012

 

Syndicale premie

Verhoging van dotatie om een significante verhoging van de syndicale premie vanaf 2012 te kunnen voorzien. Precieze bedrag verder in te vullen door vakbonden.

 

Aanbevelingen kwaliteit arbeid

Aanbevelingen aan bedrijven om kwaliteit arbeid te verbeteren