BBTK > Nieuws > Begrafenisondernemingen (PC320) - Eisenbundel 2011-2012

11-5-2011 18:13 Afdrukken

Begrafenisondernemingen (PC 320)

CAO 2011-2012 : gemeenschappelijk eisenbundel

 

1. Koopkracht

Maximale loonsverhoging in eurocenten

 

2. Wachtvergoeding

 • Toepassing wachtvergoeding op alle lonen en verhoging wachtvergoeding
 • Betaling van gepresteerde uren tijdens de wachtdienst, verplaatsingstijd inbegrepen.

 

3. Eindeloopbaan

 • Sectorale akkoorden brugpensioen verlengen
 • Brugpensioen 58 jaar tot 30/06/2013
 • Brugpensioen lange loopbaan tot 30/06/2013

 

4. Arbeidsvoorwaarden

Ancienniteitsverlof

1 extra dag na 25 jaar in de onderneming

 

Vervoerskosten
 • Fietsvergoeding verhogen tot € 0,21 /km
 • Tussenkomst werkgever in de vervoerskosten (woon-werk verkeer)van 85 % van het sociaal abonnement, ongeacht het vervoersmiddel.

 

Bestaanszekerheid bij economische werkloosheid

Verhogen en indexeren dagbedrag

 

5. Statuut arbeiders – bedienden

Opzegtermijnen : 3 maanden per 5 jaar anciënniteit

 

6. Werkgelegenheid

 • Uitzendarbeid : Beperken
 • Precaire arbeidsovereenkomsten : Beperken

 

7. Syndicale delegatie

Drempel verlagen tot 10 werknemers

 

8. Varia

 • Syndicale premie optrekken tot maximaal bedrag (€ 135) voor werknemers die minstens halftijds werken (minstens 115 gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen tijdens referentiejaar) en maximaal optrekken (€67,5) voor werknemers die halftijds werken of minder (niet meer dan 114 gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen en minstens 65 gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen tijdens referentiejaar)
 • Afwezigheid dwingende familiale redenen de 3 eerste dagen betaald

 

9. Bestaande akkoorden verlengen

en verduidelijken dat de cao’s van toepassing zijn op alle werknemers, inbegrepen de losse werknemers;