BBTK > Nieuws > Binnenkort wordt het dubbel vakantiegeld uitbetaald!

17-5-2017 10:20 Afdrukken

Binnenkort wordt het dubbel vakantiegeld uitbetaald!

 

Na het grillige voorjaar ziet het ernaar uit dat we eindelijk van mooi weer zullen kunnen genieten. En uiteraard dromen we dan meteen van onze volgende vakantie. In die periode ontvang je het zogenaamde vakantiegeld. Je hebt eveneens recht op dubbel vakantiegeld. Vaak wordt dit uitbetaald op een vaste datum in de loop van de maand mei of juni. Het is dus bijna zover!

 

Welk bedrag zal ik ontvangen?

Het enkel vakantiegeld komt overeen met het loon dat je ontvangt wanneer je je verlof opneemt. Het wordt berekend op basis van het brutoloon en van het aantal dagen waarop je het vorige jaar hebt gewerkt. Het dubbel vakantiegeld daarentegen is een premie die je extra ontvangt. Het bedraagt 92% van je normale maandloon. Dit bedrag wordt je bovenop je loon uitbetaald, meestal in mei of juni naargelang van de regels die in je bedrijf gelden. Het is belangrijk te weten dat op het vakantiegeld bedrijfsvoorheffing moet worden betaald.

 

Is het mogelijk dat mijn bedrijf me méér vakantiegeld betaalt dan het wettelijk minimum?

Ja, sommige bedrijven betalen een aanvulling. Alles hangt af van wat er in je bedrijf werd onderhandeld. Vraag het gerust aan je afgevaardigde.

Wat als ik van werk verander?

Als je van werk verandert, ontvang je zowel je enkel als je dubbel vakantiegeld in de daaropvolgende maand. Dit noemt men het vertrekvakantiegeld. Je ontvangt eveneens een attest dat het aantal verlofdagen vermeldt die je in de loop van dit jaar al hebt opgenomen: dit is onontbeerlijke informatie zodat je nieuwe werkgever weet hoeveel betaalde verlofdagen je nog kan opnemen. Vergeet ook niet dat het bij je vertrek uitbetaalde vakantiegeld moet dienen om een deel van de vakantiedagen te betalen die je volgend jaar zal opnemen…  Hou hier best rekening mee en geef niet meteen alles uit! Heb je vragen over de berekening van je vertrekvakantiegeld, neem dan contact op met de juridische dienst van je gewestelijke afdeling.

 

Ik ben pas afgestudeerd en ben mijn eerste jaar aan het werk… Heb ik recht op vakantiegeld?

Als je net afgestudeerd bent en minstens één maand als loontrekkende werkt, kan je 4 vakantieweken opnemen in het volgende jaar. Een deel van je verlof zal dan betaald worden door de werkgever en het andere deel door de RVA, via de toekenning van de “jeugdvakantieuitkering”  (deze is begrensd tot maximum € 54,78 per dag). Daarnaast is er ook nog de zogenaamde “aanvullende vakantie”. Deze uitkering geldt voor werknemers die een activiteit in België starten of hervatten en die gedurende minimum 3 maanden tewerkgesteld waren. Na die periode heb je recht op 5 bijkomende dagen aanvullende vakantie per schijf van 3 maanden. Deze verlofdagen worden door de werkgever betaald. Er moet aan een aantal precieze voorwaarden zijn voldaan om hiervan te kunnen genieten en beide stelsels zijn niet cumuleerbaar. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden om te genieten van de jeugdvakantie kan dus kiezen: ofwel opteren voor het stelsel van de jeugdvakantie (voordeliger want de jongere behoudt zijn recht op het volledig dubbel vakantiegeld in het volgende jaar), ofwel opteren voor het nieuwe stelsel van aanvullende vakantie. Indien dit voor jou van toepassing is en je hierover meer wenst te weten, neem dan contact op met je gewestelijke afdeling!

Share/Bookmark