BBTK > Nieuws > Bioscopen (PC 303.03) : eisenbundel 2011-2012

13-5-2011 13:03 Afdrukken

Bioscopen (PC 303.03)

Eisenbundel 2011 – 2012

 

1. Brugpensioen

CAO BGP halftijds 56 jaar: tot 30 juni 2013

CAO BGP 56 jaar (33/20): tot 31 december 2012

CAO BGP 56 jaar (40): tot 31 december 2012

+ verhoogde werkgeverstussenkomst

+ voltijdse berekening voor tijdskrediet

 

2. Koopkracht

Algemene loonsverhoging op de baremieke en reële lonen

Indexering van alle nog niet geïndexeerde premies

Verhoging premie arbeid op feestdagen

Verhoging van de anciënniteitpremie

Premie polyvalent werk

Motie non-discriminatie

 

3. Arbeidsvoorwaarden

Opwaarderen verplaatsingsvergoeding voor eigen vervoer

Invoering fietsvergoeding

Betaling overuren kaderleden en assistenten

Noties ‘risicogroepen’ en ‘kwaliteitsvol werk’

Invoeren van functie digitale projecteur

Invoeren van anciënniteitsverlof

Afschaffen jongerenbarema’s

Informatie aan OR/SD i.v.m. Tewerkstelling studenten

Voorleggen van inzet interim-werknemers zoals wettelijk bepaald

Afschaffing opeenvolgende dagcontracten voor interim-werknemers

Cao opzegtermijnen wijzigen cfr. Wetgeving….

 

4. Sociaal fonds

Verhoging van de syndicale premie vanaf 2011

Gelijkschakelen bruggepensioneerden

Uitwerken sectorbrochure

 

5. Vorming

CAO aanpassen conform richtlijnen

Bespreking vormingsinitiatieven op OR zoals wettelijk bepaald

Informeren van alle werknemers over het vormingsaanbod

 

6. Verlenging van de bestaande cao’s