BBTK > Nieuws > Carrefour | Weinig echte vooruitgang : enkel overgangsoplossingen | Pamflet

9-5-2018 14:38 Afdrukken

Aan het personeel van Carrefour

Weinig echte vooruitgang : enkel overgangsoplossingen

 

Op 08/05 vond een derde onderhandelingsvergadering over het transformatieplan bij Carrefour plaats. Op het menu van de dag stond de arbeidsorganisatie in de winkels. De directie moest ons een antwoord geven op het tegenvoorstel dat de vakorganisaties vorige week hadden gedaan. We zouden ook praten over de omvorming van de 5 hypers in Markets (Westerlo, Brugge-St-Kruis, Haine-St.-Pierre + Belle-Île en Genk die open zouden blijven als Markets. Dus, welk nieuws onder de zon?

 

Arbeidsorganisatie

Wij hadden de directie een systeem voorgesteld gebaseerd op 3 polyvalente teams (1 PFT, 1 PGC/PLS en 1 Non-food), met vrijwillige voltijdse werknemers op basis van stabiele uurroosters en met een aantrekkelijk loon.

In de praktijk stelt de directie een nieuwe organisatie voor gebaseerd op dezelfde structuur die ze reeds had voorgesteld (4 teams + Klantenmanager). In 3 teams zou een polyvalente ploeg worden geïntegreerd, die nu het «Commercial Team» wordt genoemd. Vraag jullie afgevaardigden gerust naar het organogram dat voorgesteld werd.

Wat moeten onthouden van het tegenvoorstel van de directie ? Het is een voorstel in twee fases: de periode die loopt tot 30/06/2020 en de periode daarna. Voor de periode na 30/06/2020 behoudt de directie haar oorspronkelijk plan, namelijk polyactiviteit voor iedereen.

Het is dus wel degelijk uitsluitend een overgangsoplossing die op tafel wordt gelegd. Met deze oplossing behouden de kassiersters wel hun huidige beperkte polyvalentie (enkel rayonversterking, geen structurele polyvalentie). De verworven uurroosters zouden daarentegen wel grotendeels ter discussie worden gesteld.

Dit voorstel houdt rekening met een zekere vorm van vrijwilligheid aangezien de “medewerkers commercial team” de huidige leden van het polyvalente team zouden zijn plus extra vrijwilligers. Het is immers de bedoeling om 5 medewerkers “commercial team” in PFT, 10 in PGC/PLS en 5 in de non-food te hebben. Ze zullen bovendien, bovenop hun polyvalentie in het team, structureel aan de kassa kunnen zitten (op het uurrooster). Deze personen zullen op vrijwillige basis “gerekruteerd” worden bij de werknemers die sinds minstens 1 jaar een contract van onbepaalde duur hebben.

De polyvalente teamleden die al in dienst zijn behouden hun premie en 30 uur/week. Voor de nieuwkomers in het team zijn evenwel 27 uur gewaarborgd (en meer indien vrijstelling van uren in de winkels als gevolg van het nieuwe evenwicht in de rayons en de vertrekken als gevolg van het transformatieplan). Er is geen enkele premie voorzien.

Het is dus een polyvalent team met een beperktere activiteitsperimeter (het team) maar ook met minder uren en een slechter loon. We zitten dus ver van ons voorstel van 3 voltijdse polyvalente teams, in opeenvolgende ploegen en met een verbeterd loon…

 

Op te merken valt dat Carrefour alle nieuw aangeworven werknemers in de polyactiviteit wil doen stappen, zoals voorgesteld op de vorige OR’s, en dit zodra het transformatieplan is ondertekend.

 

Zodra 30/06/2020 is aangebroken, zou het basisplan van de directie zonder meer worden toegepast voor alle “anciens” en nieuwe medewerkers. Dus “zeg maar dag met het handje tegen de vrijwilligheid” en “hallo polyactiviteit voor iedereen”. Dit is onaanvaardbaar!

Kleine precisering: in dit voorstel zijn, in de PFT, de “gewone” PFT-medewerkers polyvalent in het beroep van hun manager. In PGC/PLS en NF, is het enige onderscheid tussen de gewone medewerkers en de medewerkers “commercial team” dat het commercial team structureel naar de kassa gaat en voor de anderen is dit enkel bij wijze van kassaversterking. Voor het overige blijft de gevraagde polyvalentie identiek.

Gezien de complexiteit van het systeem hebben wij aan de directie gevraagd om al deze principes voor ons op papier te zetten !

 

Omvorming van 5 hypermarkten naar Markets

Wij hadden eveneens gevraagd aan de directie om opnieuw een stand van zaken op te maken over de arbeidsorganisatie van de Markets zodat we een beter inzicht krijgen in de voorziene winkelorganisatie voor de 5 hypers die omgevormd zouden worden in Markets. Wij hebben de voorstellen van de directie hieromtrent in hun geheel afgewezen. Zowel de timing als de inhoud vinden wij provocerend. Hypermarkten omvormen in supermarkten in de maand juli terwijl niemand een keuze heeft kunnen maken voor een eventueel vertrek uit het bedrijf of een overplaatsing is bijzonder voorbarig. Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, zowel voor de aspecten loon als organisatie in strikte zin, hebben wij ons tegen de directie verzet.

Ter herinnering, dit waren onze eisen naar de directie toe:

 • Een echt commercieel plan, met de nodige creativiteit en met een kwaliteitsvolle toekomst voor alle werknemers op lange termijn
 • Geen winkelsluitingen. Carrefour kan elders besparen.
 • Geen naakte ontslagen
 • Alternatieven voor banenverlies: TK eindeloopbaan en CADV en brugpensioen (SWT) van toepassing in de hele groep voor België
 • Geen overgang van de hypermarkten naar pc 202
 • Arbeidsorganisatie: vastheid van uurroosters – polyvalente ploeg 35 u. – contract van onbepaalde duur
 • Self-check-out: de gevolgen inschatten en het werk organiseren om de tewerkstelling te bestendigen
 • EPCS-gueldage, service-center: nadere toelichting. Erkenning van de competenties van de werknemers en behoud van hun loonvoordelen.
 • Toren – welke toekomst voor de centrale diensten? We willen een echt toekomstplan voor de centrale diensten en niet lineair beginnen snoeien in het personeelsbestand om een forse besparing te kunnen doorvoeren
 • Geen flexi-jobs
 • Omkadering van studentenarbeid: geen afvloeiingen uit het bedrijf met feitelijke vervanging door studenten. Wij willen dus een omkadering van de studentenarbeid (bijv.: weekendwerk en geen weekwerk, maximum % aan studenten/winkel, ….)

 

Zoals jullie kunnen vaststellen, zal de weg naar een akkoord nog lang en lastig zijn. Bovendien is deze ook nog bezaaid met tal van meningsverschillen! Jullie mobilisatie, aan de zijde van jullie syndicaal afgevaardigden is van kapitaal belang ! Als het afwachtende beleid van de directie aanhoudt, zullen we onze tanden moeten laten zien en de straat opgaan. De onderhandelingsvergadering van 16 mei e.k. zal van cruciaal belang zijn. Ofwel gaan we vooruit ofwel blokkeren we de zaak.

 

Blijf gemobiliseerd en luister naar je afgevaardigden !

Share/Bookmark