BBTK > Nieuws > Chemie: sectoraal akkoord vormt basis bedrijven

11-5-2011 16:27 Afdrukken

Chemie

Sectoraal akkoord vormt basis bedrijven

 

Voor de bedienden uit de chemische sector is het sectoraal akkoord voor de komende twee jaren goedgekeurd. Zoals gewoonlijk bijt de sector daarmee de spits af. Daarmee wordt de fakkel doorgegeven aan de vakbondsafgevaardigden in de bedrijven. Op dat niveau kunnen aanvullende akkoorden worden afgesloten, rekening houdende met de specifieke situatie van de bedrijven.

 

In de chemie vormt het sectoraal akkoord meestal een eerste aanzet. Ook nu is dat zo, bijvoorbeeld rond de koopkracht. Sowieso zullen de minimumbarema’s van de bedienden uit de chemie begin 2012 met 0,3% stijgen. In de bedrijven moet er op zoek worden gegaan naar een marge. Voor handelsvertegenwoordigers gaat het bedrag van de eindejaarspremie in 2012 er met 0,3% op vooruit.

De index blijft onverkort bestaan in de sectoren. Op zich een vanzelfsprekendheid, maar iedereen weet dat ons indexstelsel het favoriete doelwit van de werkgevers geworden is…

Vanaf begin 2011 bouwt elke bediende uit de sector ook mee aan een tweede pensioenpijler, minimaal €250 per jaar. Dat is in feite een uitvloeisel van het vorige sectorakkoord, maar treedt nu onverkort in werking.

De sector zet ook in op vorming en opleiding. Geen overbodige luxe in een omgeving met vele technologische ontwikkelingen. In het akkoord werd dan ook afgesproken om jaarlijks 5% meer deelnemers aan deze opleidingen te doen deelnemen.

De bestaande brugpensioenstelsels (halftijds op 55 jaar, op 56 jaar en op 58 jaar) worden in het sectorakkoord verlengd.

Dankzij dit sectoraal akkoord zijn vrouwen, als ze terugkomen uit zwangerschaps- of moederschapsverlof, ook zeker hun job opnieuw te kunnen opnemen. Als dat niet lukt, zal de werkgever tenminste verplicht zijn een gelijkwaardige functie aan te bieden.

Een aantal andere afspraken richten zich vooral op het verbeteren van de syndicale werking in de sector chemie. Zo wordt het eenvoudiger een syndicale delegatie op te richten in de bedrijven: 25 bedienden volstaan, waarvan de helft vragende partij moet zijn om er één op te richten (50%+1). Ook voor kaderleden met een syndicaal mandaat werden afspraken gemaakt zodat ze eenvoudiger kunnen deelnemen aan syndicale activiteiten.

Zoals gezegd; dit akkoord is een aanzet. Als je in de chemie aan de slag bent, komt het er nu op aan om in je bedrijf een akkoord te sluiten dat specifieke punten verbeterd, in functie van wat er mogelijk is.

 

Zie ook de eisenbundel