BBTK > Nieuws > Chemie : naar werkbaar werk in de chemiesector

14-11-2017 17:06 Afdrukken

Naar werkbaar werk in de chemiesector

 

De regering wil dat we pas op 67 met pensioen gaan. Bovendien wordt het voor chemiewerkers veel moeilijker om in het SWT-systeem, het vroegere brugpensioen te stappen, ook voor wie zwaar werk doet of in ploegen werkt. Het ABVV blijft zich verzetten tegen deze maatregelen: werk moet werkbaar blijven. Daarom moeten er onder meer degelijke landingsbanen zijn en moet je tijdig kunnen stoppen met werken.


De werknemers uit de scheikunde kunnen gelukkig rekenen op een nieuwe sector-cao, die deze uitdaging concreet wil aanpassen. Dankzij een ‘demografisch fonds’ kunnen de bedrijven uit de sector praktijkplannen uitwerken rond vier actiegebieden: werk, gezondheid, het verbeteren van de competenties van werknemers en het optimaliseren van de loopbaan. Per jaar gaat er zo’n 15 miljoen euro naar dit fonds en voor de volgende vier jaar is er zo al 60 miljoen ter beschikking.


Vier grote doelstellingen

Ervoor zorgen dat werk doenbaar is

Door ondersteuning te bieden bij de overstap van zwaar naar lichter werk, van een ploegenstelsel naar een dagstelsel, van nachtwerk naar dagwerk en door te zorgen voor meer dagjobs in een bedrijf. Via ondersteuning voor wie kiest voor tijdskrediet of landingsbanen, en middelen voor betaalde rustmomenten via arbeidsduurvermindering, rimpeldagen en anciënniteitsverlof.


Aandacht voor gezondheid

Door preventief op te treden tegen fysieke en psychosociale overlast en te zorgen voor goede medische begeleiding.
Verbeteren van de competenties van de werknemers
Door te zorgen voor opleidingen die de overstap naar minder belastende jobs mogelijk maken of meer kans geven op promotie.


Loopbanen optimaliseren

Door te zorgen voor tijd en ruimte tijdens drukkere momenten in iemands leven zoals jonge kinderen, zieke familieleden of bijkomende studies. Via begeleiding naar een passende loopbaan en een goede carrièreplanning.

 

Het demografisch fonds als te volgen voorbeeld.

Je moet vaststellen dat de cao 104, die de werknemers ouder dan 45 jaar in hun job wil helpen, onvoldoende is. De cao bestaat op papier, zonder veel concrete gevolgen. Het initiatief van de scheikunde laat toe om het niet bij woorden te houden, maar daden te stellen. Het gaat om een eerste stap die mogelijk nagevolgd zal worden door andere sectoren.

 

Meer info

Vanaf nu kunnen jullie, de werknemers en delegees, aan de slag gaan in de bedrijven. Hieronder vind je alle informatie en concrete tools om je daarin te ondersteunen.

De druk verminderen | Brochure ABVV

Werkbaarder werk | gebruiksaanwijzing voor militanten

Gemeenschappelijk uitgangspunten demografiefonds scheikunde

CAO  Demografiefonds

Meest voorkomende vragen in verband met demografieplannen

Overzichtstabel van acties in goedgekeurde demografieplannen | 12/10/2017

 

Volledig infopakket voor militanten (toegang gesloten website nodig)

 

Met al je vragen, of noden tot extra informatie, kan je terecht bij de ABVV-expert die deze materie opvolgt:: demografiefonds207@bbtk-abvv.be

Share/Bookmark