BBTK > Nieuws > Conferentie kaderleden UNI : Meer rechten voor kaderleden in een nieuwe werkwereld

20-3-2015 10:59 Afdrukken

Europese en Mondiale Conferentie voor Kaderleden van UNI Global Union

Meer rechten voor kaderleden in een nieuwe werkwereld


Meer dan 150 vakbondsmensen van over de hele wereld zijn drie dagen lang in Istanboel bijeengekomen om er ervaringen en standpunten uit te wisselen over de problematieken waar kaderleden mee te maken hebben. Het thema van de conferentie was: « Meer rechten voor kaderleden in een nieuwe werkwereld ».


De doelstellingen van deze driedaagse conferentie waren:
• Inzicht verwerven in de uitdagingen waar de kaderleden in Europa en wereldwijd voor staan
• Een netwerk van kaderbonden uitbouwen om informatie, ervaringen, … te delen
• Met de vakorganisaties werken aan de ontwikkeling van strategische plannen om het werk van kaderleden te organiseren
• De nodige instrumenten aanreiken om de wezenlijke rol van kaderleden binnen de vakorganisaties en binnen de maatschappij te bevorderen


Een afvaardiging van de BBTK heeft actief aan het evenement deelgenomen. Deze meer specifieke thema’s kwamen aan bod:


Combinatie werk-gezin

Door de wereldwijde financiële crisis en de veranderende gewoonten op de arbeidsmarkt, met name de technologische revolutie, hebben werknemers over de ganse planeet te lijden onder hevige stress (psychosociale risico’s, angst, burn-out, …).
In de nieuwe werkwereld neemt het aantal mobiele toestellen (smartphones, tablet-pc’s, enz.) zienderogen toe.


De technologie heeft de cultuur van 24/24 uur en 7/7 dagen werken duidelijk in de hand gewerkt. Bedrijven uit heel wat sectoren waarin UNI Global Union actief is, zijn steeds nadrukkelijker aanwezig op het internationale toneel en interageren met collega’s en klanten in heel verschillende tijdzones. Eén van de gevolgen daarvan is dat het personeel verondersteld wordt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat telefonisch bereikbaar te zijn. Bovendien heeft de wereldwijde economische recessie veel werknemers ertoe gedwongen om meer taken op te nemen en dus langer te werken.


UNI Europa Kaderleden is erg bezorgd want alsmaar meer kaderleden vertonen psychosociale symptomen omdat ze ongewoon veel uren moeten kloppen en onder enorme druk staan. De meeste werknemers voelen zich verplicht om na hun werkuren nog bereikbaar te blijven. Er is geen grens meer tussen werk en privéleven.

 

UNI Europa Kaderleden is ook erg ontgoocheld in de Europese Commissie die geen enkel concreet actieplan voorziet om de psychosociale risico’s op het werk in het kader van het beheer van de combinatie werk-gezin te verminderen. UNI Europa Kaderleden heeft de EC in dit verband overigens terechtgewezen en heeft gepleit voor concrete maatregelen. Jammer genoeg is de EC niet geneigd hierop in te gaan.


Het beheer van de combinatie werk-gezin vormt een prioriteit voor UNI Europa Kaderleden dat hier ieder jaar een campagne rond voert.


Whistleblowing

Een klokkenluider ( in het Engels: ‘Whistleblower’) is iemand die misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt (bijv.: schending van een wet, fraude, corruptie, enz.).


Het probleem betreft uiteraard de bescherming van dergelijke klokkenluiders. Sommige Europese landen zoals Groot-Brittannië, Noorwegen en Ierland hebben wetten aangenomen die voorzien in een bescherming van die klokkenluiders.
UNI Europa Kaderleden wil in de toekomst enkele initiatieven nemen om te streven naar een betere bescherming van klokkenluiders.

 

Kaderleden in een nieuwe werkwereld

Het aantal kaderleden nam de afgelopen jaren sterk toe. Een evolutie met zowel gevolgen voor de arbeidsmarkt als het syndicaal werk. Om de rekrutering van kaderleden te versterken werd in een resolutie aangenomen om hieraan te werken.

 

Wervingsforum van UNI Kaderleden

De laatste dag van de conferentie was gewijd aan het Wervingsforum van UNI Kaderleden.
Hierbij werd aandacht besteed aan de principes van vakbondswerving, werden verschillende concrete gevallen van werving voorgesteld en was deelname aan workshops mogelijk.

Share/Bookmark