BBTK > Nieuws > De BBTK en de Algemene Centrale zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst

21-12-2018 10:38 Afdrukken

De BBTK en de Algemene Centrale zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst


In mei van dit jaar kondigde de BBTK en de AC  – de twee grootste centrales binnen het ABVV – aan dat zij tot een akkoord waren gekomen dat voor 47 sectoren het principe vastlegt van één centrale per sector. Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers van de betrokken sectoren vertegenwoordigd worden door de BBTK of de AC, ongeacht hun statuut. Dit zal ons beter in staat stellen om efficiënt sociaal overleg te organiseren en jullie beter te verdedigen. Nu het bijna zover is, zetten we alles nog eens op een rijtje.


Ter herinnering: waarom dit akkoord?

De arbeidsmarkt en het sociaal overleg zijn onderhevig aan verandering. De AC en de BBTK nemen hun verantwoordelijkheid op en nemen het initiatief om te vernieuwen in functie van deze evoluties. Zo is er de veelbesproken harmonisering van de statuten arbeider/bediende die zich zal verder zetten.


Ook de paritaire comités zullen hervormd worden om aan deze realiteit te voldoen. Vandaag zijn er verschillende paritaire comités voor arbeiders en bedienden in dezelfde sector. Eén centrale per sector vereenvoudigt het sociaal overleg aanzienlijk. Als vakbonden kunnen we efficiënter sociaal overleg uiteraard alleen maar toejuichen.


Deze harmonisatie zal ook de organisatie van de sociale verkiezingen wijzigen. In de toekomst ,waarschijnlijk vanaf 2024, zal  sprake zijn van één gezamenlijk kiescollege voor arbeiders en bedienden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de werknemers van een sector en in een bedrijf door één enkele centrale vertegenwoordigd worden.


Een organisatie per sector en per bedrijf laat ons toe beter een federale tegenmacht te organiseren over de grenzen heen en op alle niveaus. Kortom, onze organisatie zal beter afgestemd zijn op de realiteit van het terrein. Om beter de belangen van onze leden te verdedigen. Maar liefst 1 werknemer op 3 is (on-)rechtstreeks betrokken bij dit akkoord.
Sinds de ondertekening van het akkoord in mei van dit jaar, werden lokaal tussen de respectievelijke afdelingen van BBTK en AC bijkomende afspraken gemaakt in functie van de werking in de afdelingen en in de betrokken bedrijven.


Wat zal er voor jou veranderen vanaf 2019?

Als lid zal je weinig ondervinden van deze veranderingen wat betreft onze dienstverlening. Onze structuren blijven ongewijzigd. Ook de gewestelijke afdelingen blijven hun werking verder ontwikkelen in functie van de sectoren, militanten en leden. Leden en militanten in de betrokken sectoren zullen vanaf volgende maand naar de AC naar de BBTK of omgekeerd gaan. Zoals altijd, zullen de BBTK en de AC aan je zijde staan om je rechten te verdedigen.


Onze syndicale werking en de mandaten in de paritaire (sub-)comités en de bedrijven zullen wel grondig wijzigen, met het oog op een efficiënter sociaal overleg. Zo kunnen we de belangen van een sector nog beter verdedigen. Al onze mandaten in de betrokken paritaire comités en andere paritair beheerde organen zijn ondertussen overgeheveld of zullen dat binnenkort zijn.


Heb je vragen? Je kan altijd terecht bij je afdeling of secretaris.  
Share/Bookmark