BBTK > Nieuws > De BBTK neemt het op voor platformmedewerkers op het mondiaal congres UNI Global Union

20-6-2018 10:42 Afdrukken

De BBTK neemt het op voor platformmedewerkers op het mondiaal congres UNI Global Union

Op dinsdag 19 juni heeft onze voorzitter, Erwin De Deyn, gesproken op het mondiaal congres UNI Global Union in Liverpool. Hij deed dit in het kader van de “Future world of work”. Dit is een van de meest belangrijke items op de agenda van dit congres. Data verwerkingssystemen en robots kunnen het leven van werknemers gemakkelijker maken. Maar ze kunnen hen ook buiten de arbeidsmarkt plaatsen of fundamenteel de inhoud van hun job veranderen.

 

 

Neen aan de schijnzelfstandigheid!

De BBTK is tevreden dat er op dit congres gefocust wordt op beroepsopleiding en collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. Dit is een essentiële strategie om jobs te redden én te creëren maar ook om een beter evenwicht tussen werk en privé te bekomen. Want de arbeidsmarkt is grondig aan het evolueren.

Op de nieuwe arbeidsmarkt is de zogenaamde platformeconomie nieuwe, niet-standaard jobs aan het creëren. Denk maar aan Uber, Deliveroo … Zij zeggen dat hun medewerkers vrij zijn om te werken wanneer ze willen en dus zelfstandigen zijn. Maar voor ons is het duidelijk: de platformmedewerkers staan onder het gezag van een werkgever en zijn dus geen zelfstandigen. Achter elke app zit er een organisatie. De werkgevers in de platformeconomie ontsnappen niet aan hun verantwoordelijkheden. Het kan niet zijn dat de technologie van de 21ste eeuw, ons terug katapulteert naar de werkomstandigheden van de 19de eeuw.

 

 

Daarom is de BBTK van mening dat platformmedewerkers een formeel arbeidscontract moeten krijgen. Verschillende Europese arbeidsrechtbanken hebben dit al bevestigd en ook de vakbonden blijven dit punt op de agenda houden. Platformmedewerkers hebben, net zoals andere werknemers, ook recht op collectieve onderhandelingen, een volledige erkenning van hun vakbondsrechten en sociale bescherming. Een formeel arbeidscontract is dan een essentieel onderdeel van hun bescherming.

Daarom zei onze voorzitter “Laten we samen strijden voor een volledige sociale bescherming voor platformmedewerkers! Het gaat hier niet om zelfstandigen. Ook zij verdienen een formeel arbeidscontract en collectieve arbeidsovereenkomsten. De duizenden, vaak jonge, medewerkers rekenen op onze solidariteit!”. 

Share/Bookmark