BBTK > Nieuws > December: maand van de eindejaarspremie

13-12-2018 10:59 Afdrukken

December: maand van de eindejaarspremie

Het is de periode van de eindejaarspremie. De meeste werknemers kijken er dan ook naar uit om deze binnenkort te ontvangen.


Moet je werkgever jou een eindejaarspremie betalen?

Neen, je werkgever is niet verplicht je een eindejaarspremie te betalen. Maar de overgrote meerderheid van werknemers heeft er wel recht op door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), hun arbeidsreglement, hun arbeidsovereenkomst of omdat het gebruikelijk is in hun bedrijf.


Je hebt dus recht op een eindejaarspremie wanneer een rechtsbron geldig in jouw bedrijf dit voorziet.


Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

In de meeste sectoren zijn er collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de toekenningsmodaliteiten van een eindejaarspremie. Deze zijn afgesloten in de bevoegde paritaire comités.


Het bedrag van deze premie wordt dus afhankelijk van de sector bepaald. Het  is doorgaans het equivalent van een maandloon maar neemt soms de vorm aan van een bepaald aantal uren loon of een percentage van je bruto maand-of jaarloon.


De eindejaarspremie wordt meestal samen betaald met je normale loon van december.


Vraag gerust inlichtingen aan je gewestelijke afdeling of aan je afgevaardigde om de specifieke regels in je pc of in je bedrijf te kennen. Zij kunnen samen met jou het bedrag van je premie berekenen!


Wat zijn de toekenningsmodaliteiten?

In de meeste gevallen zijn er verschillende toekenningsmodaliteiten van toepassing zoals in dienst zijn wanneer de premie betaald wordt, een minimumaantal maanden gewerkt hebben in het refertejaar ...


Bepalingen kunnen voorzien in de proportionele betaling van de premie in geval van ontslag. Soms zijn er ook regelingen in geval van overlijden of pensioen. Doorgaans heb je geen recht op een eindejaarspremie wanneer je ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende reden.


In het geval dat je arbeidsovereenkomst geschorst wordt, vraag je best aan je afdeling of de cao (of andere rechtsbron die de eindejaarspremie voorziet) in jouw bedrijf een gelijkstelling van die dagen voorziet. De meeste cao’s stellen vakantiedagen, feestdagen, klein verlet, bevallings – of ouderschapsverlof gelijk aan gewerkte dagen. Ook ziektedagen worden soms meegeteld.


Deze gelijkstellingen hangen af van sector tot sector.


Wordt de eindejaarspremie als loon beschouwd?

De eindejaarspremie maakt deel van je loon. Dat wil zeggen dat er sociale zekerheidsbijdragen op geheven worden.
Op fiscaal vlak wordt de eindejaarspremie als een uitzonderlijke vergoeding beschouwd. Er wordt dus meer belasting op geheven dan op je normale loon en er kan indien nodig beslag op worden gelegd.


In het geval van ontslag moet de eindejaarspremie worden meegenomen in de berekening van je opzeggingsvergoeding.  

 
Heb je recht op een premie?

Om te weten of je recht hebt op een eindejaarspremie en wat de toekenningsmodaliteiten zijn, surf je naar www.bbtk.org. De BBTK stelt een pamflet tot je beschikking dat alle informatie bevat over de regels die in jouw paritair comité gelden.

Share/Bookmark