BBTK > Nieuws > Brico: de directie veegt haar laars aan een vers akkoord

3-5-2018 18:15 Afdrukken

Brico

De directie veegt haar laars aan een vers akkoord

Twee weken geleden hebben de werknemers van verschillende Brico-winkels spontaan het werk neergelegd. Ze verwijten de directie de afspraken voorzien in het commercieel relanceplan “Back to Growth” niet te respecteren. Dit akkoord werd amper in september afgesloten en voorziet verschillende maatregelen die de werknemers (vrijwillig vertrek, flexibiliteit, polyvalentie) moeten respecteren maar in ruil ook een tewerkstellingsgarantie. De directie heeft er echter geen probleem mee om terug op haar woord te komen. Ze besliste namelijk om de winkel in Molenbeek, waar 17 mensen werken, te sluiten.

 

In september 2017 heeft de BBTK het “Back To Growth-plan” (BTG) ondertekend. Dit is een commercieel relanceplan voor Brico dat ervoor moet zorgen dat de winkels opnieuw in een blakende commerciële gezondheid zullen verkeren. Als tegenprestatie voor deze engagementen van de directie moesten de winkels anders georganiseerd worden, met een hoofdrol voor flexibiliteit en polyvalentie. Als tegenprestatie voor de werknemers werden werkzekerheid en de garantie onderhandeld dat de winkels niet gefranchiseerd zouden worden. Kortom, tot eind 2020 geen sluitingen en geen franchiseringen.
Het BTG-plan wordt al maandenlang loyaal ingevoerd door de vakbondsvertegenwoordigers en de directie. Alle fases van de nieuwe arbeidsorganisatie worden zo goed en zo kwaad als het gaat doorlopen.

Begin april kondigde de directie dan toch de sluiting aan van de winkel in Molenbeek tegen eind 2018. De reden? Het huurcontract werd niet verlengd. De tewerkstellingsgarantie en het commercieel relanceplan dreigen in het gedrang te komen aangezien het de eerste keer in de geschiedenis van Brico is dat een geïntegreerde winkel gesloten zou worden die later niet eens als franchise wordt heropend.

Na een teleurstellende buitengewone Ondernemingsraad ging op 25/04 een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden door. Hierop werden enkele solide verbintenissen aangegaan. De medewerkers van Molenbeek zullen drie winkels kunnen opgeven waarnaar ze overgeplaatst willen worden. De directie heeft nogmaals bevestigd dat ze geen winkels wil sluiten of franchiseren (ook geen winkels die niet rendabel zouden zijn).

Het sociaal overleg over de uitvoering van het Back To Growth-plan gaat intussen verder. Een eerste evaluatie van dit plan en de opstelling van een werkkalender staan op de agenda van de volgende vergadering. Blijkbaar hebben de stakingen het management doen inzien dat dialoog nog altijd meer oplevert dan een patstelling. De BBTK houdt jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van dit dossier.

 

Share/Bookmark