BBTK > Nieuws > Deeltijds werken: let op je rechten!

29-5-2018 19:03 Afdrukken

Deeltijds werken:

let op je rechten!

 
Werk je deeltijds om beter werk en privé te verenigen? Of zijn er in jouw sector (bijna) geen fulltime jobs? Er zijn verschillende redenen om deeltijds te werken. Toch denk je beter 2 maal na voor je deeltijds aan de slag gaat. Deeltijds werken heeft niet alleen een impact op je loon maar ook op je sociale zekerheid en pensioen. We zetten de gevolgen op een rijtje.

 

Wat is deeltijds werken?

Elke tewerkstelling die niet voltijds is, wordt als deeltijds beschouwd. Je hebt met je werkgever een halftijds contract, 75%, of 4/5 afgesloten? Het zijn allemaal vormen van deeltijds werken.

We onderscheiden volgende vormen van deeltijds werk:

  • Vrijwillige deeltijdse arbeid; (eigen keuze)
  • Deeltijdse arbeid met behoud van rechten (onvrijwillig);

     - Met inkomensgarantie-uitkering of IGU;

     - Zonder inkomensgarantie-uitkering of IGU.

 

Vrijwillige deeltijdse arbeid

Kiezen voor een deeltijdse job heeft uiteraard een impact op je loopbaan. Wie minder werkt, ontvangt logischerwijze minder loon. Je verliest daarnaast vakantiedagen en vakantiegeld. In het geval dat je je job zou verliezen, zal je werkloosheidsuitkering lager liggen. Ook je pensioenrechten worden berekend op het lagere deeltijdse inkomen.

 

Deeltijdse werknemer met behoud van rechten

In bepaalde sectoren (bv. de handel of de social profit) worden (bijna) uitsluitend deeltijdse contracten aangeboden. Deze werknemers zijn dus “onvrijwillig” deeltijds. Als vakbonden onderhandelen we voor betere contracten met meer uren. Maar het is belangrijk om je rechten nu al veilig te stellen. Als je onvrijwillig deeltijds werkt, moet je dit melden aan de werkloosheidsdienst van de vakbond. Doe dit ook als je geen recht hebt op bijkomende uitkeringen!

Onder welbepaalde voorwaarden is het immers mogelijk dat je deeltijds kan werken mét behoud van rechten. Dit wil zeggen dat je dezelfde rechten blijft hebben wat betreft werkloosheidsuitkeringen en pensioen als een voltijdse werknemer. In dat geval is er ook een gelijkstelling van de niet gewerkte uren voor berekening van het pensioen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ten minste 1/3 werken (op enkele uitzonderingen na) én voldoen aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen als voltijdse werknemer te krijgen op het moment dat je start met deeltijds werken.

Bijvoorbeeld:

1: Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos. Je aanvaardt een job die deeltijds is, de werkgever biedt geen voltijdse job aan.

2: Je werkt voltijds maar wordt ontslagen. Je aanvaardt een andere job die deeltijds is.

3: Je werkt voltijds in een bedrijf dat herstructureert. In het kader van een goedgekeurd herstructureringsplan stelt je werkgever je een deeltijds contract voor.

De BBTK kan je hier wegwijs in maken. Aarzel niet om contact op te nemen met je afdeling!

 

Inkomensgarantie-uitkering (IGU)

Een deeltijdse werknemer met behoud van rechten kan bovendien recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering (IGU). Om hier aanspraak op te maken moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je bruto maandloon is niet hoger dan € 1 562,59 (bedrag mei 2018);
  • Je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is niet meer dan 4/5 van een voltijdse job;
  • Je hebt een aanvraag ingediend bij je werkgever om voorrang te krijgen bij een vrijgekomen voltijdse job;
  • Je bent ingeschreven als voltijds werkzoekende en blijft beschikbaar voor bijkomende uren en een voltijdse job.

 

Het ontvangen van een IGU heeft ook een impact op je pensioen. Voor de periode dat je recht hebt op een IGU, worden de niet-gepresteerde uren volledig gelijkgesteld. Dat wil zeggen dat je pensioen berekend wordt op het werkelijke loon én de aanvulling.

Ben je een deeltijdse werknemer met behoud van rechten maar zonder een IGU? Dan is er een pot van 1560 dagen voorzien waaruit je kan putten om de niet gewerkte uren aan te vullen. Op die manier bekom je gelijkstelling voor de berekening van je pensioen. Hier is de gelijkstelling beperkt tot de 1560 dagen op zijn. Vanaf de leeftijd van 50 jaar is er terug onbeperkte gelijkstelling.

Het is dus belangrijk om bij deeltijdse tewerkstelling de aangifte van behoud van rechten te doen. Meld dit aan de vakbond. Doe dit dus ook als je geen recht hebt op een IGU, want de gelijkstelling hangt ervan af! Deed je dit (nog) niet ? Neem dan contact op met de BBTK.

 

 Meer weten over deeltijds werk in onze rubriek "Je rechten Online" 

Share/Bookmark