BBTK > Nieuws > De euro moet zich laten hervormen

29-9-2015 15:34 Afdrukken

De euro moet zich laten hervormen

 

De dramatische gebeurtenissen van de zomer dwingen zelfs de grootste eurofiel tot introspectie. De manier waarop Europa een beslissing heeft opgelegd aan één van zijn lidstaten is ongezien. De euro werd opgericht om volkeren en mensen te verbinden, maar de neoliberale besparingspolitiek – die in naam van de munt wordt gevoerd – zorgt voor steeds meer polarisatie. Voor de BBTK is de conclusie duidelijk: de euro zal zich moeten laten hervormen. Immers, een Europa zonder sociale pijler is gedoemd om ten onder te gaan. Wij zetten kort de krijtlijnen uit voor een ambitieus ‘euroreformisme’.


Strenge bezuinigingen fnuiken de economie

De Griekse samenleving werd deze zomer voor de derde keer een crashdieet voorgeschreven. De bekende uitspraak van Einstein lijkt eens te meer van toepassing: “waanzin is altijd hetzelfde doen en toch een ander resultaat verwachten.” Het nieuwste reddingsplan schrijft immers dezelfde foute politiek voor: een negatieve spiraal van schulden, dalende koopkracht en recessie. Europa moet daarom zijn begrotingspolitiek wijzigen en moet leren streng te zijn in goede tijden en mild in slechte tijden. De nieuwe voorwaarden die worden opgelegd aan Griekenland zullen elk herstel van de economie fnuiken.


Investeren voor de toekomst

Tijdens de crisisjaren zagen we – ondanks de lage marktrente – een enorme terugval in de publieke en private investeringen. Het Europees vakverbond (EVV) schuift daarom een grootschalig investeringsplan naar voor – ter waarde van 2% van het gezamenlijk BBP. Eind vorig jaar lanceerde de commissie-Juncker een investeringsplan ter waarde van €315 miljard. Echter, er is sprake van slechts €21 miljard aan publieke investeringen. Voor de BBTK is het allemaal ‘too little, too late’ en moet de Europese Commissie veel ambitieuzer plannen naar voor schuiven.


Solidariteit als cement voor de eurozone

Last but not least, een munt kan niet overleven zonder solidariteit. In de eurozone wordt de besparingsinspanning quasi volledig ten laste gelegd van de lidstaten. Op die manier komen die terecht in een vicieuze spiraal van schulden en recessie. Structurele Europese solidariteit – en we bedoelen geen bail-outs – is het enige mogelijke antwoord. Verschillende denkpistes liggen op tafel: euro-obligaties, ondersteuning voor elkaar werkloosheidsstelsels etc. Zonder hervormingen zullen de tegenstellingen tussen de kernlanden (waaronder Duitsland) en de perifere landen (waaronder Griekenland) groot blijven.


Verhaal is niet ten einde

De komende maanden zullen weerom cruciaal zijn voor de toekomst van Europa. Na Griekenland staan er ook verkiezingen gepland in Portugal en Spanje. In deze landen is de roep om een andere Europese koers én schuldverlichting springlevend. Het antwoord van de eurozone kan niet weerom een kopie zijn van eerder gefaald beleid. Kortom, de euro moet zich laten hervormen.

Share/Bookmark