BBTK > Nieuws > De nieuwe Squared doorgelicht : de representativiteit van de kaderleden moet beter

10-11-2015 12:34 Afdrukken

De nieuwe Squared doorgelicht

De representativiteit van de kaderleden moet beter

 

Stress, maximale druk, burn-out, het gewicht van de verantwoordelijkheden, flexibiliteit, enz.: iedereen weet dat kaderleden met heel wat moeilijkheden te kampen hebben. En in de praktijk worden ze vaak niet op gelijke voet met de andere werknemers behandeld. De wetgeving rond het begrip “kaderlid” is dan ook zo vaag dat dit tot wantoestanden leidt.


Vandaag worden alsmaar meer bedienden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die benaming om abnormale en soms zelfs illegale arbeidsvoorwaarden op te leggen. Bedienden die het etiket “kaderlid” opgekleefd krijgen, werken meestal (te) veel uren, worden niet evenredig verloond en worden overigens maar zelden syndicaal vertegenwoordigd. Sommige werkgevers maken maar al te graag hiervan gebruik om deze personeelscategorie uit te sluiten van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten.


Wij protesteren al vele jaren tegen deze onrechtvaardige situatie waarbij ons sociaal-overlegmodel gewoonweg ontmanteld wordt. Voor de BBTK is de verdediging van de kaderleden van cruciaal belang. Wij strijden trouwens al lang voor een betere vertegenwoordiging van deze specifieke doelgroep. Ook zij moeten worden gehoord en moeten dezelfde rechten kunnen genieten als de andere werknemers.


In het licht van de sociale verkiezingen die volgend jaar in mei plaatsvinden, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De stembusgang is immers een sleutelmoment om de situatie te keren: ieders stem telt en kan de zaken doen veranderen in de bedrijven! Meer dan ooit is het de solidariteit tussen alle bedienden – en daaronder ook alle kaderleden – die de huidige wetgeving kan doen veranderen.


In het meest recente nummer van Squared bekijken wij deze problematiek van naderbij en overlopen we de regels die momenteel gelden op het vlak van representativiteit van de kaderleden in de bedrijven. We behandelen tal van aspecten, zoals de onduidelijkheid die heerst rond het statuut van kaderleden, de vertegenwoordigingsorganen en de overlegniveaus waarin ze kunnen zetelen en hun stem laten horen, de specifieke situatie in de verschillende sectoren en op Europese schaal.

 

Share/Bookmark