BBTK > Nieuws > De ondraaglijke lichtheid van het nieuws

14-2-2017 10:09 Afdrukken

De ondraaglijke lichtheid van het nieuws


Nieuws gaat snel, gebruik het wel. Dat is zo wat de lijfspreuk van de regering Michel. Misbruik maken van de oppervlakkige manier waarop journalisten nieuws brengen, om de eigen boodschap naar voor te schuiven. Of zij hiervoor inspiratie opdoen bij sommige “wereldleiders” (vul zelf maar in wie wij hier mee bedoelen) laten wij hier in het midden.


Nationale bank van België en planbureau brengen “goed” nieuws


Volgens het jaarrapport van de Nationale Bank van België (NBB) en de laatste voorspellingen van het planbureau is alles zowat rozengeur en maneschijn in dit landje. De economische groei doet het beter, de tewerkstellingscreatie is navenant, de koopkracht neemt toe, de werkloosheid neemt af enz. En natuurlijk wordt hierbij snel de link gemaakt met het beleid van de regering Michel.


De voorzitters van ABVV en ACV weten echter beter. Zij hebben als regenten van de NBB dan ook het jaarverslag niet ondertekend. Verre van ons te beweren dat er geen gunstige evoluties zijn op economisch- en tewerkstelling vlak. En natuurlijk stemt ons dit tevreden: de werknemers kunnen er alleen maar wel bij varen. Maar om nu te stellen dat deze verbeteringen op het conto te schrijven zijn van de regering Michel, lijkt ons een brug te ver.


Het is namelijk duidelijk dat de internationale context en de groei in een aantal Europese landen de motor zijn van de verbetering van de economische situatie in ons land. Ook de econoom Paul De Grauwe is van deze mening. Hij noemde het zelfs surrealistisch te beweren dat de betere economische cijfers het werk zouden zijn van de Belgische regering. En laat ons ook niet vergeten dat de nieuwe jobs dikwijls minder kwalitatief zijn: deeltijds, tijdelijk, interim enz.


Niet alles is rozengeur en maneschijn


Veel minder aandacht ging er naar andere, minder positieve, facetten van de economische situatie in het verslag van de NBB. De zogenaamde taxshift van de regering Michel is nog steeds niet gefinancierd. In de begroting zorgde dit voor een gigantisch gat,  niet gecompenseerd door andere inkomsten. Wij zijn meer dan waakzaam met de begrotingscontrole die er aan komt eind maart, begin april. Wij blijven daarbij op dezelfde nagel hameren: de bevolking van ons land heeft nood aan een meer rechtvaardige fiscaliteit en een sterke federale sociale zekerheid.


Op dezelfde dag dat de NBB zijn jaarrapport presenteerde werden ook andere cijfers bekend gemaakt: het aantal leefloners neemt enorm toe. En dat hiervoor wel eenduidig het regeringsbeleid verantwoordelijk is, werd veel minder belicht in de media. Alleenstaande ouders en uitgesloten werklozen komen op die manier snel onder de armoedegrens. En daarover stuurt de regering géén zegebulletins de wereld in.


Meer koopkracht en betere jobs


Als vakbonden gaan we alvast de hefbomen gebruiken die we in handen hebben om hier zelf iets aan te doen. In de sectoronderhandelingen die er snel aan komen gaan we voor meer koopkracht, in de vorm van brutoloon, en extra jobs. Bruto-loonsverhogingen moeten zorgen voor extra koopkracht, goed voor de economie, en versterking van de sociale zekerheid.


We zorgen ook voor aandacht voor een goede arbeidsorganisatie, met contracten van onbepaalde duur als norm. Enkel zo krijg je duurzame tewerkstelling én zekerheid voor de werknemers. In Nederland is de balans richting ‘flex’ al lang helemaal doorgeslagen. En wat blijkt? Er gaan hoe langer hoe meer stemmen op dat dit niet alleen nefast is voor werknemers (financieel en psychologisch), maar ook voor werkgevers: een lagere productiviteit  en dalende innovatie gaan “hand in hand” met meer flexibiliteit.. Duurzame en goed betaalde jobs daarentegen geven gemotiveerde werknemers.
Wij blijven kiezen voor duurzame tewerkstelling en zekerheid, als basis van én voor ons sociaal model. 

Share/Bookmark