BBTK > Nieuws > De social profit staakt op 30 januari!

25-1-2012 14:16 Afdrukken

Omdat we ons niet willen neerleggen bij blinde, schadelijke en onrechtvaardige bezuinigingen...

Daarom staakt de social profit op 30 januari!

 

Al wekenlang weerklinkt in de media maar één geluid waarmee men iedereen ervan wil overtuigen dat er geen andere uitwegen zijn dan besparingen. Zo worden de aanmaningen van de ratingbureaus, van Europa en vandaag ook van onze regering overgenomen.

 

Hoewel er zeker nood is aan besparingsmaatregelen vragen wij ons af of de gekozen opties wel verstandig en eerlijk verdeeld zijn.
Natuurlijk niet! De burgers zijn niet verantwoordelijk voor een crisis die is uitgelokt door een financiële wereld die zich volstrekt onaantastbaar waant, daarin vaak gesterkt door lakse en soms zelfs medeplichtige beleidsmakers.
En toch wil de regering de kost van de crisis op de grote massa verhalen; zo blijft ze de échte verantwoordelijken en de welgestelde klasse beschermen.

De sectoren en de werknemers van de Social Profit zullen het erg hard te verduren krijgen.

Veel beroepen in de Social Profit zouden als “zwaar” moeten worden beschouwd, als je ziet welke fysieke en psychosociale belasting ze met zich meebrengen. Dat is echter niet het geval.
Door de verlenging van de loopbaan, de opgeschoven en almaar strengere voorwaarden om met tijdskrediet of brugpensioen te kunnen gaan, de grote achteruitgang op het vlak van gelijkstellingen voor het pensioen, zullen de arbeidsvoorwaarden nóg wat pijnlijker worden.
In de sectoren van de Social Profit, die door de aangeboden loon- en arbeidsvoorwaarden al erg onaantrekkelijk zijn, bestaat nu al schaarste voor enkele beroepen. De nieuwe maatregelen zullen kandidaat-werknemers nog méér ontmoedigen en het huidige personeel verder demotiveren.

Ook de begunstigden, de gebruikers van de diensten van de Social Profit, zullen het slachtoffer zijn.

De budgettaire beperkingen die in alle sectoren worden aangekondigd, zullen zwaar doorwegen op de werking van de instellingen en diensten. Daarbij komen ook nog de financiële gevolgen van bepaalde bevoegdheidsoverdrachten van het federale niveau naar de deelstaten in het kader van de staatshervorming (ROB/RVT, een deel van de psychiatrie, de buitenschoolse opvang/FCUD, …).

Terugbetalingen en tenlastenames zullen teruggeschroefd worden, de kostprijs en de toegankelijkheid van diensten zullen duurder worden, de kwaliteit van de dienstverlening zal erop achteruitgaan... Het zijn dus de begunstigden die als eersten zullen opdraaien voor de bezuinigingsmaatregelen. En dan vooral zij die het zo al wat moeilijker hebben!
De werknemers van de Social Profit zullen dan weer dubbel getroffen worden: niet alleen in hun arbeidsvoorwaarden maar ook als potentiële gebruikers van de diensten.

En het ergste moet nog komen, aldus “THE VOICE”

Nu al laten media en regeringen ons verstaan dat de inspanning niet toereikend zal zijn. In februari wordt al een nieuwe budgettaire bijsturing voorzien, wellicht voor meer dan 2 miljard. En trapsgewijs zullen de deelstaten nog andere beperkingen goedkeuren.

Maar de index is gevrijwaard, zo klinkt het! Voor hoe lang nog? De druk op België om van zijn indexeringsstelsel af te stappen, blijft groot.

STOP-STOP-STOP-STOP-STOP-STOP-STOP

Wij hebben geen bezuinigingen verdiend. Wij mogen ons daar niet bij neerleggen. Onze eis voor een eerlijke verdeling van de inspanningen is terecht. Ons sociaal model moet verdedigd worden, da’s rechtvaardig en solidair

Op 30 januari houden we een algemene staking
• om dat luidop te laten horen
• Om ons te laten horen bij onze regeringen
• Om ook op Europees vlak een beweging van reacties op gang te brengen.

 

 

Share/Bookmark