BBTK > Nieuws > Drukkerij, grafische kunst (PC 130.01) : CAO 2011-2012

11-5-2011 17:27 Afdrukken

Drukkerij en grafische kunst (PC 130.01)

CAO 2011-2012 : Tijdbom onder de onderhandelingen !

 

Het heeft een tijd geduurd vooraleer we konden starten met de onderhandelingen, gezien Febelgra onvoorzien andere woordvoerders moest aanduiden voor de sectoronderhandelingen.Op 28 april zouden de onderhandelingen echt gevoerd worden.

 

Groot was echter onze verbazing om te moeten vaststellen dat Febelgra niet wil praten over onze eisenbundel noch over een koopkrachtverhoging. Ze willen praten over een loonkostbesparing en meer flexibiliteit ! Febelgra wil maar starten met onderhandelen over een minimale verhoging van de maaltijdcheque als wij willen akkoord gaan met manipulaties van de index :

  • een volgende indexaanpassing met +2% van de lonen maar toe te passen vanaf 1/7/2012, terwijl de prognoses aangeven dat de spilindex begin 2012 zou worden overschreden.
  • een eventuele derde index niet meer toepassen tijdens deze CAO periode maar ten vroegste op 1/1/2013.
  • De index niet meer toepassen op de nachtvergoeding
  • een versoepeling van de huidige sectorale regelingen tijdelijke werkloosheid en invoering van minder goede interprofessionele regelingen.

Dit zou in de praktijk neerkomen op het afschaffen van de vaste werkweek.

 
Voor ons is dit onaanvaardbaar !!!

Wij zijn redelijk in deze onderhandelingen : we willen dat de index wordt toegepast, zoals de wet en het sectorakkoord voorzien en we willen kunnen praten over een koopkrachtverhoging. We hebben reeds een toegeving gedaan door akkoord te gaan met een netto koopkrachtverhoging via de maaltijdcheque ipv een verhoging van de brutolonen. Bovendien stelt Febelgra dat het via ingrepen in de terugbetaalbaarheid van de aanvullende vergoedingen bij brugpensioen, in de praktijk de leeftijd van brugpensioenen wil verhogen tot 59 jaar en 57 jaar bij nachtarbeid. We hebben aan Febelgra laten weten dat we op deze basis niet kunnen starten met onderhandelen en hebben duidelijk gemaakt dat ze met een nieuw mandaat een antwoord moeten geven op onze eisenbundel.

Op 17 mei gaat er een paritair comité door. We verwachten van de werkgevers dat ze hun mening zullen herzien.

Meer nieuws volgt.