BBTK > Nieuws > E-commerce: geen excuses meer

27-3-2018 16:23 Afdrukken

E-commerce :

Uitbreiding lagere belastingen voor nachtarbeid: werkgevers hebben geen excuses meer

De federale regering bereikte een akkoord rond een extra lastenverlaging voor nachtwerk tussen 20 uur en middernacht. Deze zou het voor bedrijven makkelijker moeten maken e-commerce activiteiten uit te bouwen.

 

Deze lastenverlaging zal worden voorzien via de uitbreiding van het belastingvoordeel (lagere bedrijfsvoorheffing op de lonen) voor werkgevers voor prestaties tussen middernacht en 5 uur tot de uren tussen 20 uur en middernacht. Het is nu meer dan ooit aan de werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen en de koe bij de horens te vatten. Het nieuwe loonkost voordeel wordt immers toegekend om jobs te creëren.

 

De werkgevers vragen, de regering draait

Handelsfederatie Comeos en sommige politici roepen al jaren dat e-commerce in ons land onmogelijk zou zijn omdat de wet geen nachtwerk toelaat. We schreven eerder waarom dit niet klopt. Toch kwam de regering op de proppen met de ene versoepeling na de andere. Eind 2015 kwam er een versoepeling van de regels rond nachtwerk in het kader van e-commerceactiviteiten voor de distributiesector. Vervolgens werd met het zomerakkoord nachtwerk versoepeld: een eenvoudige CAO met akkoord van 1 vakorganisatie volstaat voortaan om nachtwerk mogelijk te maken. Nochtans werden er in de praktijk al akkoorden afgesloten met de 3 vakorganisaties en was deze versoepeling dus volledig overbodig. Voor Comeos was deze maatregel onvoldoende en zij schreeuwde van de daken dat dit allemaal onvoldoende was.

Ook de loonkosten zouden e-commerce in ons land hinderen. Het is waar dat de loonkosten op papier hoger lijken dan in de buurlanden. Maar we mogen geen appelen met peren vergelijken. Zo zijn het in Nederland voornamelijk vooral studenten en Oost-Europese arbeidskrachten aan dumpinglonen die in de e-commerce werken. Zij verdienen gemiddeld 4,29 euro per uur. Als er verwacht wordt dat onze werknemers daar mee gaan concurreren dan zijn we vertrokken voor een serieuze sociale afbraak. De regering voorziet bovendien al een korting van 22,5 % op de bedrijfsvoorheffing (die in de kas van de werkgevers blijft) op gepresteerde uren tussen middernacht en 5 uur om tegemoet te komen aan de vraag van de werkgevers. Deze zou nu uitgebreid worden naar de periode van 20u tot middernacht. Comeos haalt haar slag thuis. Toch lijken zij niet in feeststemming te zijn. In de media kunnen wij nu ook weer lezen dat dit nog onvoldoende is voor Comeos. Het is alsof Comeos nu al weer een excuus inroept omdat hun werkgevers onvoldoende inspelen op de e-commercialisering.

 

Symbooldossier

Het zit al fout bij het begin, want er is wél e-commerce actief in ons land. Maar het klopt dat Belgische ondernemingen kansen lieten liggen. De laatste jaren is er dan ook een inhaalbeweging geweest. Toch blijft het aantal werkgevers dat ons contacteert in verband met nachtwerk laag. Wij kunnen dan ook alleen maar vaststellen dat dit symbooldossier vooral misbruikt wordt voor andere doeleinden: het versoepelen van de studentenarbeid (ook nachtwerk toelaten), het verlagen van de loonkosten (extra belastingkortingen voor de werkgevers), het buitenspel zetten van de vakbonden (geen akkoorden meer nodig) en het onbereikbaar maken van de toeslag voor nachtwerk (door het inperken van de definitie van nachtwerk).

Ondertussen hebben de werkgevers gekregen wat ze gevraagd hebben: een versoepeling van de procedure tot invoering van nachtwerk in de logistiek én de handel en nu ook een lastenverlaging vanaf 20u. Onder het mom van klantvriendelijkheid en de eisen van de hedendaagse consument, willen ze steeds meer. We mogen niet vergeten dat een kleine 50 jaar geleden nachtwerk nog verboden was behalve in uitzonderlijke gevallen waar het niet anders kon. Vandaag nachtwerk volstrekt normaal. Als het zo verder gaat, zal het binnenkort goedkoper zijn om iemand ’s nachts tewerk te stellen dan overdag… De wereld evolueert snel maar niet zonder sociale gevolgen. Ook dat mogen we niet vergeten. Het is nu meer dan ooit aan de werkgevers om e-commerce te doen floreren in ons land. Wij zijn bereid onze rol daar in te spelen. Als een lastenverlaging leidt tot een grotere tewerkstelling met correcte loon – en arbeidsvoorwaarden zijn wij geen tegenstander, integendeel. De werkgevers hebben nu geen excuus meer. Innovatief ondernemerschap, dat is wat wij van hen verlangen en waar wij hun gesprekspartner willen en zullen zijn.

Share/Bookmark