BBTK > Nieuws > Een bladzijde van de BBTK wordt omgeslagen, een nieuwe wordt geschreven: De hartslag van de toekomst!

2-12-2019 9:49 Afdrukken

Een bladzijde van de BBTK wordt omgeslagen, een nieuwe wordt geschreven: De hartslag van de toekomst!

 

Op 21 en 22 november hield de BBTK zijn 19de statutair congres. Een congres is altijd een belangrijk moment in het syndicaal leven. De militanten komen bijeen om terug te blikken op het geleverde werk van de voorbije jaren maar ook om samen de krachtlijnen voor de toekomst uit te tekenen. Het ging deze keer om een heel bijzonder congres want het vormde het eindpunt van 13 jaar voorzitterschap van huidig voorzitter Erwin De Deyn. Hij werd opgevolgd door Myriam Delmée die 13 jaar lang als ondervoorzitter aan zijn zijde stond. Het is de allereerste keer in de geschiedenis van een werknemerscentrale binnen het ABVV dat een vrouw verkozen wordt op de hoogste positie van de vakbondshiërarchie. Alvorens de fakkel wordt overgedragen, hebben we de indrukken van beide betrokkenen verzameld. Een bladzijde van de BBTK werd omgeslagen, een nieuwe wordt geschreven, met op de achtergrond steeds de waarden die ons zo dierbaar zijn en die onze identiteit vormen: solidariteit, militantisme en sociale vooruitgang voor iedereen!


Myriam Delmée, je bereidt je momenteel volop voor om de taak van voorzitter op te nemen. Dat is een primeur voor een vrouw binnen het ABVV. Wat is daarop je reactie?

Myriam Delmée: “Een vrouw aan het hoofd van een vakorganisatie zou geen uitzonderlijk gegeven mogen zijn. Het is maar normaal want we maken samen méér dan de helft van de bevolking uit. De BBTK is altijd al een uitgesproken vrouwelijke vakbond geweest en de pariteit in de instanties is de laatste jaren alsmaar groter geworden. Binnenkort zullen 5 van de 10 leden in het Federaal Secretariaat vrouwen zijn en zowat 40% van ons Federaal Uitvoerend Comité bestaat uit vrouwen... Het kán dus en het werkt! Het is van het grootste belang dat er verder gestreden wordt om vrouwen hun juiste plaats binnen onze organisatie en in de samenleving te geven. We hebben in dit land nu een vrouwelijke premier, een tweede keuze omdat geen enkele man zo'n tijdelijke baan vol risico wou opnemen... En dat wordt dan voorgesteld als vooruitgang! In alle lagen van de samenleving maar ook op politiek en syndicaal vlak is het na de grote woorden nu tijd voor daden.”
Erwin De Deyn: “Het is duidelijk dat er met een vrouw aan het hoofd één en ander zal veranderen. Dat is niet meer dan logisch én ik durf zelfs zeggen dat het ook anders moet zijn!”


Vertel eens wat meer over jouw syndicaal parcours. Hoe komt een industrieel ingenieur aan het hoofd van een vakorganisatie?

E.D.D.: “Ik ben geboren als jongste van zeven kinderen met een moeder die huisvrouw was en een vader die bouwvakarbeider was. Toch heb ik nooit mogen klagen. Mijn ouders, broers en zussen hebben ervoor gezorgd dat ik nooit echte armoede heb gekend. Dankzij hen heb ik het besef meegekregen dat je tevreden moet zijn met wat je hebt en moet appreciëren wat er bijkomt, ook als het niet meteen aan al je verwachtingen voldoet. En dat je niets voor niets krijgt en er dus moet voor werken en vechten.”


“Werken voor een beter bestaan heb ik snel vertaald in politieke en syndicale actie. Mijn vader sloot mij al op 16-jarige leeftijd aan bij het ABVV en ik werd snel actief bij de Jongsocialisten. Als enige uit mijn gezin heb ik de kans gekregen om verder te studeren. Bij mijn eerste werkgever, Test Aankoop,  richtte ik de vakbondsafvaardiging op. In mijn ogen was de consument die wij verdedigden, ook een werknemer of uitkeringsgerechtigde. De directie zag het niet per se zo (lacht). In 1979 maakte ik de overstap naar de vormingsdienst van de BBTK. Een overstap die ik me nooit betreurd heb. De rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis.”


Myriam Delmée, jij van jouw kant bent 23 jaar geleden bij de BBTK begonnen als juriste in de afdeling van Bergen. Daarna ben je gestaag opgeklommen in de vakbondshiërarchie. Zijn er in jouw carrière voorbeelden die je hebben geïnspireerd?

M.D.: “In sprookjes duiken vaak feeën op. Ik heb er zo drie ontmoet die samen aan mijn syndicale wieg stonden toen ik begon. De eerste heet Danielle, de tweede Ginette en de derde Régine. Alledrie bekleedden ze toen de functie van gewestelijk secretaris in Wallonië. Drie sterke vrouwen van formaat die mij hebben opgevangen, ondersteund, vertrouwen gegeven en blijvend geïnspireerd in alle keuzes die ik kon maken. Nog iemand die voor mij van heel groot belang is geweest en dat nog steeds is, is Christian Roland, die BBTK-voorzitter was vóór Erwin. Ik mag echt spreken over een mentor. Hij heeft mij hartelijk op de BBTK Federaal onthaald, mij vertrouwen geschonken, mij bijgestaan en de waarden met mij gedeeld die hem zo dierbaar zijn. De manier waarop hij zijn loopbaan en zijn energie aan de BBTK heeft gewijd, zijn zeer zeker een voorbeeld van hoe het kan en moet.”

 

Je hebt ook 13 jaar als ondervoorzitter aan de zijde van Erwin De Deyn gewerkt. Na een loopbaan van 40 jaar staat hij op het punt om af te zwaaien.

M.D.: “Erwin heeft ook uitgebreid zijn stempel op de BBTK gedrukt. Ik dank hem voor zijn voorzitterschap dat hij al die jaren vastberaden heeft uitgevoerd. Zich in alle dossiers inwerken, aan de slag gaan met een vooruitziende visie, altijd een stapje vóór hebben, ... Dat is wat hem al die jaren getypeerd heeft. Als voorzitter wou hij te allen tijde de BBTK vooruithelpen met behoud van een sterke federale eenheid. Investeren in informatica en digitalisering, de communicatie weer in handen nemen en intern een solide groep communicatiemedewerkers uitbouwen, daar heeft hij ook een erezaak van gemaakt. Aan de zijde van Erwin mogen werken, was in vele opzichten erg verrijkend. Om het bewust te houden bij één specifiek aspect van zijn persoonlijkheid waar ik hem vaak om bewonderd en zelfs benijd heb: hoe koelbloedig hij kon blijven, in welke omstandigheden ook, en daarbij nooit zijn doel uit het oog verloor.”


E.D.D.: “Toen ik in 2006 werd verkozen als voorzitter heb ik mijn maiden speech afgesloten met de boodschap dat ik fier ben om voorzitter te mogen zijn van de BBTK. En dat ben ik nog steeds. Ik heb naar best vermogen, gesteund door onze militanten en secretarissen, personeel in de afdelingen en op BBTK Federaal, de belangen van onze vakbond verdedigd zowel binnen het ABVV als ten aanzien van werkgevers en regeringen. We zijn er ook in geslaagd om de federale eenheid van de BBTK te bewaren. De BBTK heeft altijd zijn verantwoordelijkheden opgenomen en het voortouw genomen wanneer het kon. Zo hebben we in 2018 een historisch akkoord afgesloten met de Algemene Centrale. Door dit akkoord worden de werknemers van 47 sectoren waarvoor de BBTK en de AC bevoegd zijn, ongeacht hun statuut, vertegenwoordigd door de BBTK of de AC. Het belang daarvan is niet te onderschatten. Dit was zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis van de laatste jaren van mijn voorzitterschap.”


Hoe kijk jij naar de wereld vandaag?

E.D.D.: “Ik ben geen doemdenker. Het staat vast dat de grote uitdagingen te maken hebben met onze sociale toekomst, het klimaat, migratie en ook de impact van technologie op onze wereld. Die thema’s zijn bovendien onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom blijft de strijd tegen sociale ongelijkheid zo belangrijk. Deze uitdagingen zijn niet alleen op nationaal niveau op te lossen. Daarom moet vakbondswerk ook Europees en internationaal zijn. En ik geloof ook in technologie die in dienst van de vooruitgang van de mensheid en dus de werknemers kan en moet staan. Dit impliceert duidelijke politiek-maatschappelijke keuzes.”


De slogan van dit congres (die ook gebruikt zal worden in het kader van de campagne voor de sociale verkiezingen) is ‘De hartslag van de toekomst'. Verankerd zitten in het leven van de werknemers, in wat hen bezighoudt en in hun toekomst, is dat de boodschap van de BBTK voor de komende jaren?

M.D.: “In het kader van ons congres hebben we ons uitvoerig afgevraagd welk soort samenleving wij morgen willen uitbouwen. Volgens sommigen wordt de generatie van onze kinderen mogelijk de eerste die het minder goed zal hebben dan wij. Er moet dus dringend een ruk naar links komen om die achteruitgang te stoppen. We weten wel dat we in een moeilijke context verkeren: deregulering, opkomst van (extreem)rechts in Europa, opduikend nationalisme, mensen plooien op zichzelf terug, groeiende ongelijkheid met rijken die alsmaar rijker worden en maar al te graag het door hen gekoesterde conservatisme in stand houden, ongerustheid door de klimaatopwarming... Er zijn heel wat uitdagingen maar we moeten blijven strijden om samen een meer rechtvaardige en solidaire samenleving uit te bouwen. Een samenleving waar iedereen zijn plaats heeft en waar iedereen, op welk moment van het leven ook, een waardig leven met gelijke kansen kan leiden. De BBTK wil als stuwende kracht vandaag handelen voor een betere toekomst voor iedereen. De militanten en iedereen binnen onze vakorganisatie op alle niveaus staan vandaag en morgen aan de zijde van de werknemers, de hartslag van de toekomst!”


Erwin, heb je een boodschap voor de nieuwe ploeg?

E.D.D.: “Het is niet aan mij om boodschappen of lessen mee te geven. Het congres zal dit wel doen. Ik wens Myriam, de nieuwe voorzitter, Jan-Piet, de nieuwe ondervoorzitter en het ganse nieuw verkozen federaal secretariaat, alle succes. Ik ben ervan overtuigd dat zij de juiste keuze zijn voor de BBTK en het ABVV.”.

Share/Bookmark