BBTK > Nieuws > Er gebeuren rare dingen rondom ons…

30-10-2017 12:11 Afdrukken

Er gebeuren rare dingen
rondom ons…

 

Iedereen heeft de mond vol van de “deeleconomie” of nog van de “platformeconomie”. Minister De Croo maakt er zijn stokpaardje van. En laat geen enkele mogelijkheid voorbij gaan om dit te koppelen aan zijn ziekelijke drang naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. En zoals gewoonlijk wentelt minister Peeters zich als een duiveltje in een wijwatervat om hier toch wat bij te sturen. Veel meer dan het net vermijden van de verdrinkingsdood bereikt hij echter niet. Zoals in zovele andere dossiers van deze regering (de effectentaks is het laatste in de lange rij van voorbeelden) is en blijft de CD&V de speelbal van de coalitiepartners.

 

Bijklussen zonder enige sociale bescherming is niet de weg

De regering is volop werk aan het maken van de zogenaamde bijkluspremie. O.a. in bepaalde branches (kinderopvang, bejaarden- en gehandicaptenzorg enz.) van de social-profit zullen vrijwilligers tot €500 per maand onbelast en vrij van sociale zekerheidsbijdragen kunnen bijverdienen. Zonder enige sociale bescherming of opbouw van rechten in de sociale zekerheid. En met nefaste gevolgen voor de tewerkstelling in deze sectoren. Immers het gaat hier regelrecht over een vorm van sociale dumping omdat werkgevers deze flexibele goedkopere arbeidskrachten zullen prefereren boven reguliere degelijke arbeidsovereenkomsten.

De Croo wil ook de zogenaamde platformeconomie van deze bijkluspremies gebruik laten maken. Airbnb, Uber, Ubereats, Deliveroo, noem het maar op: ook hier zullen de “pseudo-werknemers” betaald kunnen worden met de premie van maximum €500 onbelast en vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Is dit echt de weg voor een moderne arbeidsmarkt, zoals sommigen dat noemen? Is het pleiten voor degelijke arbeidsovereenkomsten en een goede sociale bescherming binnen de sociale zekerheid ouderwets? Wij menen van niet. En wij zijn fier om hiervoor te blijven vechten.

 

Algoritmen aan zet?

De digitalisering van onze leef- en werkwereld moet ons ten andere aanzetten om goed na te denken over de toekomst van de arbeidsmarkt maar ook over die van de mens tout court. De zogenaamde door computers gestuurde algoritmen kunnen meer en meer ons gedrag beïnvloeden. Er wordt voorspeld dat de zogenaamde artificiële intelligentie de menselijke kennis zal overtroeven. Deze AI zou dus een bedreiging kunnen worden voor het bestaan zelf van de mensheid. Wij zijn heus geen doemdenkers. Wij zijn echter niet de enige die zich hier vragen bij stellen. Dat er nood is aan bezinning hierover is wel duidelijk. Binnen de Internationale Arbeidsorganisatie denkt men na over ethische gedragscodes bij het ontwikkelen van artificiële intelligentie. Onze internationale koepelorganisatie UNI (Union Network International) werkt aan een handleiding met te hanteren principes met betrekking tot ontwikkeling van nieuwe toepassingen gebaseerd op artificiële intelligentie. Bescherming van de privacy en het welzijn van de werknemers staan hierbij voorop. Bigdata mogen niet allesbepalend zijn voor wat wij kunnen doen en laten. Ook dit zal de agenda van ons vakbondswerk in de toekomst bepalen.

Share/Bookmark