BBTK > Nieuws > Flexi-jobs: Kris, Maggie, stop jullie circus!

18-10-2017 12:53 Afdrukken

Flexi-jobs

Kris, Maggie, stop jullie circus!

Op maandag 16/10 hebben de vakorganisaties, BBTK, LBC-CNE en ACLVB actie gevoerd bij de FOD Werk om te protesteren tegen de nieuwe maatregelen die de regering neemt voor de werknemers van de handel. Hierdoor zullen hun arbeidsvoorwaarden nog flexibeler en onzekerder worden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wijst vooral de uitbreiding van de flexi-jobs naar de handelssector en van nacht- en zondagswerk in de e-commerce met de vinger.

 

 

 

Alsmaar flexibeler en onzekerder werken

De maatregelen uit het zomerakkoord van de regering zullen zware gevolgen hebben voor de werknemers in de handel. Onze politieke verantwoordelijken lijken de werknemers van de sector te verwarren met een circusgezelschap: acrobaten die oneindig rekbaar zijn, jongleurs die behendig goochelen met een onstabiel beroepsleven en een goed uitgebouwd gezinsleven, koorddansers die zorgen dat ze niet in onzekerheid te pletter vallen…

 

Flexi-clowneske toestanden

In de grote show die onze regering wilt opvoeren zullen de werknemers, die al erg flexibel zijn, dat in de toekomst nóg meer moeten worden. Ze zullen ook nog wat slechter bij kas komen te zitten en (op verzoek) opgetrommeld kunnen worden, dat alles voor een armtierig, onvolwaardig werknemersstatuut. En de vaste werknemers zullen hun hoop op een voltijdse job zien vervliegen. Dát is het systeem dat de regering "flexi-jobs" noemt en wil uitbreiden naar de handelssector.

Hoe dit principe in zijn werk gaat? Een werknemer (die minstens 4/5de werkt bij 1 of meerdere werkgevers) sluit met een andere werkgever een kaderovereenkomst die minimaal een flexi-loon, een functie en de wijze van oproeping vastlegt. De werkgever is geenszins verplicht om de geldende minima in de sector te volgen noch om een arbeidsduur (zelfs geen minimale) vast te leggen. De flexi-jobbers worden ingeschakeld wanneer men ze nodig heeft (want ze zijn goedkoper en er moeten slechts beperkte RSZ-bijdragen voor worden betaald). Wij weten hoe moeilijk vaste deeltijdse werknemers het in de handel hebben om extra uren te verkrijgen in de winkels. De laatste jaren wordt hun situatie alsmaar erger doordat steeds meer jobstudenten worden ingeschakeld. Een nieuw aanpasbaar statuut op de arbeidsmarkt zou voor hen een ramp zijn en naar nóg meer onzekerheid voor iedereen leiden.

 

Opvoering in het donker, zonder vangnet, in de e-commerce

De regering voegt er voor de werkgevers nog de mogelijkheid aan toe om nachtarbeid heel gemakkelijk uit te breiden, zonder inspraak voor de vakorganisaties. Nachtarbeid in de handel is al lang mogelijk, Op voorwaarde dat de vertegenwoordigers van alle vakbonden binnen het bedrijf hun akkoord geven. Maar ondanks die mogelijkheid stonden de werkgevers de laatste jaren niet te springen om hierover gesprekken aan te vatten. De regering heeft nochtans besloten om de regels verder te versoepelen. Gedurende een periode van 2 jaar zal nacht- en zondagswerk in de sector van de e-commerce kunnen worden ingevoerd via een eenvoudige aanpassing van het arbeidsreglement of via een cao waarvoor de goedkeuring van... slechts 1 vakorganisatie zal volstaan. Na die 2 jaar zal dit definitief kunnen worden ingevoerd via een cao of het arbeidsreglement. Ook hiervoor zal maar 1 vakorganisatie haar akkoord moeten geven...

 

Gemeenschappelijk vakbondsfront laat het doek neer

Applaus! De werkgevers verheugen zich ongetwijfeld over dit aanlokkelijke programma. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront kan hiervan evenwel geen sprake zijn. Het wordt tijd dat dit circus ophoudt. Wij zullen ons hevig verzetten tegen de invoering van elk statuut van flexi-jobber in de bedrijven. De werknemers van de handel moeten kunnen blijven evolueren naar voltijds werk van onbepaalde duur, met naleving van de barema's. Wij hekelen ook de al te simplistische en onaanvaardbare versoepeling van de regels voor nachtarbeid. De basisbeginselen van het sociaal overleg (namelijk dat nachtarbeid enkel kan worden ingevoerd met het akkoord van alle in het bedrijf vertegenwoordigde vakbonden) moeten worden gerespecteerd, en wij zullen er alles aan doen om dit te bereiken.  De werknemers in de handel verdienen respect en volwaardige jobs!Op 16/10 hebben de vakorganisaties dan ook een zeer kleurrijke actie gevoerd in Brussel. Zo’n 200 militanten zijn samengekomen bij de FOD Werk met volgende boodschap:  “Kris, Maggie, hou op met jullie circus! De werknemers van de handel verdienen respect en volwaardige jobs.”

Naar analogie met wat de regering over de werknemers van de handel lijkt te denken, was er animatie rond het thema van het circus (verklede figuren, optreden van een slangenmens, muziek, toespraken, enz.). De vakbondsverantwoordelijken hebben een gesprek met de ministers Peeters en De Block gevraagd om hen duidelijk hun mening te geven over de geplande maatregelen. Peeters of De Block hebben we niet gezien, maar er is een gesprek geweest met de kabinetschef van Peeters. De vakbondsverantwoordelijken  hebben hem meteen ook de 'Gouden Flexi 2017" overhandigd als beloning om de arbeidsvoorwaarden zo flexibel en onzeker te maken.

Klik op de foto hieronder om het fotoalbum van de actie te bekijken.

 

16/10/17 Flexi-jobs Commerce-Handel
Share/Bookmark