BBTK > Nieuws > Grenzen aan flexibiliteit

16-5-2017 15:05 Afdrukken

 

Teveel flexibiliteit is schadelijk voor de geestelijke- en fysieke gezondheid van werknemers

Grenzen aan flexibiliteit

De undercover reportage van het actualiteitsprogramma Pano op VRT over het misbruik van interim-dagcontracten bij DHL-Aviation heeft heel wat verontwaardiging gewekt. Terecht! De reactie vanuit de meerderheid van de politieke wereld was zoals te voorspellen ondermaats. Natuurlijk heeft de minister van werk niet anders gekund dan een onderzoek aankondigingen om de inspectie in de toekomst een zogenaamd "opsporingsbeleid" te kunnen laten voeren. Al bij al toch een lauwe reactie.


De andere meerderheidspartijen, die anders elk fait divers aangrijpen om wetsveranderingen te bepleiten, zwegen in alle talen. En voor de werkgeversorganisaties moest er zogenaamd vooral niet veralgemeend worden en moet eerst nog eens goed “onderzocht worden” wat daar precies gebeurd is. Holle woorden.

 

Dagcontracten zonder grenzen

De reportage van de Nederlandstalige openbare omroep bracht aan het licht dat DHL-Aviation op schandelige wijze werknemers aan het lijntje houdt met opeenvolgende uitzend-dagcontracten. Deze misbruiken zijn helaas niet alleenstaand. Iedereen die dagelijks op het terrein staat, weet dat interim-werk niet altijd conform de wetgeving wordt gebruikt. In de bedrijven met syndicale afvaardiging zijn onze militanten bestendig bezig om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Een verhaal van vallen en opstaan, niet altijd even dankbaar. De werknemers met dagcontracten zijn per definitie kwetsbaar en leven onder een bestendige druk om eender wat te aanvaarden. Immers, indien ze dat niet doen, worden ze niet teruggevraagd door de werkgever. Laat staan dat ze klacht zouden indienen bij de inspectie of aan de vakbond vragen om tussen te komen. Dit kan immers neerkomen op het tekenen van hun eigen doodvonnis.

Over wat gebeurt in kleinere bedrijven zonder syndicale afvaardiging willen of kunnen wij het hier niet hebben. Wij weten het gewoon niet, gezien er geen syndicale vertegenwoordiging bestaat...

 

Andere vormen van flexibiliteit zonder grenzen

Laat ons ten andere niet alleen het misbruik van dagcontracten bij interims aan de kaak stellen. Ook andere vormen van flexibiliteit, zoals deze van de arbeidsduur, lopen de spuigaten uit. Wetgeving is één zaak, de concrete invulling op het terrein een ander. Ook hier moeten onze syndicale afgevaardigden dagelijks tussenkomen om de werkgevers aan de bestaande reglementering te herinneren. Onbetaalde- of niet gecompenseerde overuren blijven in vele bedrijven schering en inslag. Het is ook daarom dat werkgevers, met medeplichtigheid van deze regering, verder en verder willen gaan op het vlak van contractuele flexibiliteit en die van de arbeidsorganisatie.

 

Grenzen aan flexibiliteit

Er zijn wetenschappelijke studies genoeg die aantonen dat teveel flexibiliteit schadelijk is voor de geestelijke- en fysieke gezondheid van werknemers. Iedereen moet dit eindelijk onderkennen. Ook bedrijven ondervinden hier negatieve gevolgen van. Een collectief omkaderde- en door werkgevers gerespecteerde flexibiliteit moet kunnen. Maar de elastiek kan niet uitgetrokken worden tot die breekt.

Laat ons het signaal van de desbetreffende TV-uitzending nu au sérieux nemen en werk maken van beperking en omkadering van de flexibiliteit. Via sociaal overleg op alle niveaus. Ondertussen moet de inspectie toezien op de naleving van de wetgeving van vandaag. En laat interim a.u.b. blijven waarvoor het bestemd is: tijdelijk werk. Hetgeen betekent dat uitzendkrachten snel een vast contract met correct uurrooster moeten krijgen. Werknemers én bedrijven hebben hier belang bij.

 

Share/Bookmark