BBTK > Nieuws > Handelsdrukkerijen (PC 130.01): Protocol van akkoord 2011 – 2012

7-6-2011 18:33 Afdrukken

Handelsdrukkerijen (PC 130.1)

Protocol van akkoord 2011 – 2012

 

Koopkracht
  • De werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque wordt verhoogd met €0.41 per 01 januari 2012.
  • Gelijkwaardig voordeel enkel te onderhandelen in de ondernemingen waar het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque reeds het maximum van €5.91 bedraagt of overstijgt na toepassing van de €0.41.

 

Eindeloopbaan

De bestaande brugpensioenstelsels worden verlengd tot 30 juni 2013 (onder voorbehoud van verlenging van de wettelijke basis, noodzakelijk voor de verlenging van het brugpensioenstelsel op 56 jaar).

 

Syndicale premie

Verhoging syndicale premie van €128 naar €132 (uitbetaling februari 2012).

 

Varia
  • Verlenging van de bestaande akkoorden “Risicogroepen”.
  • Bijzonder Fonds voor het Grafische – en dagbladbedrijf: stopzetten 0.06% van de patronale bijdrage bestemd voor het bijzonder Fonds en storting 0.04% van de patronale bijdrage voor de Aanvullende Pensioenkas.