BBTK > Nieuws > Handel: sectorakkoord in grote paritaire comités

7-7-2017 14:09 Afdrukken

Handel: sectorakkoord in grote paritaire comités


Op de valreep van de vakantie sloten werkgevers en vakbonden nog een akkoord voor een groot stuk van de sector handel. De bedienden uit de pc’s 202, 311 en 312 kunnen vanaf 1 juli rekenen op een bruto-loonsverhoging van €25. Jonge ouders kunnen ook op een sterk verhoogde terugbetaling van de kinderopvang rekenen.


De BBTK onderhandelde eind juni een akkoord voor de meer dan 100.000 werknemers uit de kleinhandel in voedingswaren (pc 202), de grote kleinhandelszaken (pc 311) en grootwarenhuizen (pc 312). Ook voor de zelfstandige kleinhandel is er een akkoord (zie ander artikel).


Het akkoord voorziet een verhoging van alle lonen met €25, vanaf 1 juli. Voor deeltijdse werknemers wordt dit pro rata ingevuld, in verhouding tot het aantal uren dat je werkt. In december 2017 krijg je ook éénmalig een extra brutopremie van €70, bovenop de andere premies, pro rata. Ter herinnering: de laatste koopkrachtverhoging van het brutoloon dateert van 2012 en bedroeg… €7,18 per maand.


Het akkoord voorziet ook een verhoging van de syndicale premie voor vakbondsleden tot €145 vanaf 2018 (nu €135), indien de regering de verhoging van het bedrag niet zou blokkeren.


Ouders met jonge kinderen kunnen ook rekenen op een steuntje in de rug. De terugbetaling van kinderopvang stijgt tot €3 per dag (komt van €2), met een maximum van €600 per jaar, per ouder, per kind (komt van €400) tot 3 jaar oud.
Het tijdskrediet met motief werd via het sectorakkoord verlengd tot 51 maanden. Voor iedereen, ook voor wie in het verleden zijn krediet al had opgebruikt komen er dus 3 maanden bij. Het tijdskrediet zonder motief werd door deze regering helaas afgeschaft, daar kan het sectorakkoord niets aan verhelpen.


Wat eindeloopbaan betreft zijn de mogelijkheden zo ruim mogelijk gehouden, niet zonder belang in een sector waar veel mensen al sinds erg jonge leeftijd aan de slag zijn. Zonder akkoord waren deze mogelijkheden nog strenger.


Al valt ook hier niet te ontkomen aan de regeringsbeslissing om langer te werken. Een SWT (brugpensioen) ‘lange loopbaan’ blijft mogelijk als je 40 jaar dienst hebt. In 2017 kan dat nog vanaf de leeftijd van 58 jaar, in 2018 moet je 59 jaar zijn. Let wel: je moet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 60 jaar (2017) en 61 jaar (2018).


Voor de 55-plussers zijn wel oplossingen voorzien: landingsbanen blijven mogelijk vanaf 55 jaar, met een aanvulling uit het sectoraal fonds. Voortaan is dat ook een optie voor winkelbedienden van categorie 5 (niet-uitvoerend winkelpersoneel), zij het maximum tot 1/5e tijdskrediet. Vroeger mochten ze dit niet opnemen.


Bedrijven zullen voortaan hun werknemers ook gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar moeten aanbieden.


Andere belangrijke thema’s, zoals de veiligheid in de winkels, werkbaar werk, langdurig zieken, de toekomst van de pc’s in de handel zullen de komende 2 jaar in werkgroepen besproken worden.

Share/Bookmark