BBTK > Nieuws > Handelssector: Een eisenbundel gebaseerd op solidariteit

11-5-2011 16:22 Afdrukken

Handelssector

Een eisenbundel gebaseerd op solidariteit

 

In de handel gaan zowel in de grootdistributie (pc 202, 311 en 312) als in de kleinste winkels (pc 201 en 202. 01) de sectorale onderhandelingen binnenkort weer van start, zoals dit om de 2 jaar het geval is in deze periode. Meer dan ooit wordt in de eisenbundels de kaart van de solidariteit getrokken.
 

Een kleine terugblik dringt zich op!

Ten tijde van de sectorale akkoorden 2009-2010, naar aanleiding van de opening van de carrefour van brugge in het pc 202.01 waarbij het bevoegdheidsgebied van de paritaire comités flagrant met de voeten werd getreden en als gevolg van het sociaal conflict dat hieruit voortvloeide, hadden wij verkregen dat een paritaire werkgroep werd opgericht die de vereenvoudiging van de bestaande paritaire comités en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden nastreefde.

 

2 jaar later zeggen wij: genoeg gepalaverd, tijd voor daden!

Jouw werk is evenveel waard als dat van een werknemer van de winkelketen naast de deur. Of je nu bij carrefour, blokker of ad delhaize werkt… voor gelijk werk willen wij gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. De eisenbundels zijn dus gebaseerd op een kernidee: de verschillen wegwerken en de arbeids- en loonvoorwaarden naar boven toe gelijkschakelen. Laten we sociale dumping en juridische constructies bestrijden door de loon- en arbeidsvoorwaarden te harmoniseren! Hierna vinden jullie de uitgebreide eisenbundels die in gemeenschappelijk front werden ingediend.

Blijf klaar om in actie te komen en luister naar je afgevaardigden en bestendigen. Wij willen, net als jullie, harmonisering en betere voorwaarden voor iedereen!


PC 202-311-312

1. Koopkracht
 • Late uren
 • Late-urentoeslag voor de prestaties vanaf 18u; in de week 50%, op zaterdag 100%
 • Eindejaarspremie
 • Harmonisering
 • Syndicale premie
 • Verbetering van de toekenningsvoorwaarden

 

2. Kwalitatief luik
 • Minimum dagprestatie 4u.
 • veralgemeend individueel recht op een contract van minstens 24u. In de week voor deeltijdsen
 • deeltijdsen: prestaties over max. 4 dagen
 • werkzekerheid: harmonisering en verbetering van de procedure, van de sancties en van de te geven opleiding
 • analytische functieclassificatie
 • omkadering van de polivalentie gelinkt aan de herwaardering van de contracten en aan contracten van onbepaalde duur
 • toegang voor alle werknemers tot alle formules van tijdkrediet
 • eindeloopbaanregeling: recht op een contract van 27u in de week; aanpassing van de regels van de sociale fondsen aan de regeling van de rva.
 • afschaffing carensdag
 • harmonisering van de opzegtermijnen van de arbeiders met die van de bedienden
 • betere afstemming van de balans tussen werk en privéleven (vooral met betrekking tot zaterdag- en zondagwerk)

 

3. Verlenging van de bestaande sector- en ondernemingsakkoorden
 • verlenging van alle akkoorden, van bepaalde en van onbepaalde duur
 • voortzetting van de werkgroep met betrekking tot de harmonisering evenals het geheel van het akkoord van 23/06/2009
 • verlenging van het suppletief systeem van de ecochèques en de mogelijkheid tot omzetting ervan bij cao in de onderneming te sluiten

 

4. Werkgroep inzake vorming
 
5. Syndicaal functioneren
 • verhoging bedrag tussenkomst syndicale vorming
 • verhoging van de urenkredieten
 • verhoging van het budget voor de verplaatsingskosten van de syndicale afgevaardigden

 

6. Ondernemingsonderhandelingen

In die ondernemingen die reeds alle luiken van de harmonisering zouden toepassen, loononderhandelingen in de onderneming

 

PC 201-202.01

1. Koopkracht
 • Late uren
 • Late-urentoeslag voor de prestaties vanaf 18u ; in de week 50%, op zaterdag 100%
 • Eindejaarspremie
 • Harmonisering op de 202 – 311 en 312
 • Syndicale premie
 • Verplaatsingskosten
 • Terugbetaling verplaatsingen met privévervoermiddel op basis van het tarief van het sociaal abonnement

 

2. Kwalitatief luik
 • minimum dagprestatie 4u.
 • veralgemening minimum deeltijds contract 18u /week (pc 201) en 20u /week (pc 202.01)
 • prestaties gespreid over max. 5 dagen
 • betere afstemming van de balans tussen werk en privéleven (vooral met betrekking tot zaterdag- en zondagwerk)
 • syndicale afvaardiging

 

3. Verlenging bestaande akkoorden
 • verlenging van alle akkoorden, van bepaalde en van onbepaalde duur
 • voortzetting van de werkgroep met betrekking tot de harmonisering evenals het geheel van het akkoord van 23/06/2009
 • voortzetting cao ecocheques en de mogelijkheid om deze om te zetten via ondernemings-cao