BBTK > Nieuws > Herstructurering Agentschap Integratie en Inburgering: 1 job op 4 op de helling

5-10-2017 15:01 Afdrukken

Herstructurering Agentschap Integratie en Inburgering: 1 job op 4 op de helling

Op 2 oktober kreeg de ondernemingsraad van het Agentschap Integratie en Inburgering de aankondiging van de intentie tot herstructurering te horen. We zijn enorm geschrokken van het vooropgestelde aantal ontslagen. 170 collega’s worden mogelijk getroffen. Dat is ongeveer 1 collega op 4 wiens job op de helling staat.

 

We wisten dat de extra asielmiddelen slechts tijdelijk waren. Maar sinds maandag staat ook een structurele afbouw van personeel gepland, gekaderd binnen efficiëntiewinsten uit het fusietraject. Deze 2 besparingen op dit moment samen doorvoeren is voor ons onverteerbaar.

De cijfers tonen aan dat de instroom van asielzoekers dalend is. Maar door de hoge erkenningsgraad van deze groep is de daling binnen inburgering zeker nog niet voelbaar.

Een inburgeringstraject helpt nieuwkomers bij hun eerste stappen in de samenleving. Maar na 60 uren maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding moeten nieuwkomers op zoek naar werk, naar een woning, naar een school voor de kinderen, … Ze komen terecht in een buurt in een stad of een gemeente, in een vereniging, in een sportclub. Hier wordt integratie een verhaal van lange termijn en een verantwoordelijkheid van iedereen. Het Agentschap Integratie en Inburgering zet in op het begeleiden van de nieuwkomer. Maar heeft ook decretaal een taak om de organisaties en lokale besturen te adviseren en bij te staan in een steeds diverser wordende samenleving. Net 2 grote uitdagingen die in deze tijden nog urgenter zijn geworden.

We vrezen ook dat door de besparingen het integratiewerk op de helling komt te staan en dat inburgering gereduceerd wordt tot een administratief gegeven. We vragen ons af hoe we met veel minder medewerkers een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen waar de samenleving voorstaat.

Sinds de fusie in 2015 werkt de ondernemingsraad hard aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. We hebben binnen het sociaal overleg altijd constructief meegewerkt en geprobeerd om het meest positieve uit de fusie te halen. Deze aankondiging voelt dan ook aan als een koude douche.
De medewerkers kennen al jaren heel woelige tijden. Nu komt er nog een schep bovenop.

De voltallige syndicale afvaardiging is gisteren, 4 oktober, dan ook samengekomen om de verdere strategie te ontwikkelen.  We zullen de werknemers zo veel mogelijk informeren maar ook naar hen luisteren en hun belangen verder blijven verdedigen, zoals we in het verleden steeds hebben gedaan.

We willen dat de directie en minister Homans investeert in mensen - zowel nieuwkomers als medewerkers - in plaats van in ICT. We willen rust in de organisatie en ruimte om onze job, die we al jaren met veel toewijding doen, degelijk verder te zetten. 

Share/Bookmark