BBTK > Nieuws > Het sectoroverleg in de distributie is een dovemansgesprek

8-6-2011 14:47 Afdrukken

Het sectoroverleg in de distributie is een dovemansgesprek

Na 4 overlegronden staan we nog steeds nergens

 

Met het eisenbundel dat de vakbonden deze keer voorleggen, willen ze de verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden onder het distributiepersoneel wegwerken.

 

Waarom zou je anders moeten verloond worden wanneer je bij Leenbakker werkt dan wanneer je bij Carrefour of Delhaize werkt?

De lonen en werkvoorwaarden die per paritair comité verschillen én van onderneming tot onderneming verschillen op elkaar afstemmen; dat betekent dat de kostprijs ervan ook per onderneming verschilt. Maar dat is dan ook de prijs die moet worden betaald voor de gelijke behandeling van alle werknemers in de distributie. Hiermee moet de constante druk die werkgevers voeren om onze lonen en arbeidsvoorwaarden verder onderuit te halen ook ophouden.

En daar willen de werkgevers uiteraard niet van weten.

 

Zij hebben immers twee principiële eisen:
  • het sectorakkoord moet de loonnorm van 0,3% respecteren, wat volgens hen overeenkomt met een jaarlijkse premie van 75€ bruto voor een voltijdse werknemer
  • een sectorakkoord met een gelijke kost voor elke werkgever (wat een harmonisering bijgevolg totaal onmogelijk maakt).

 

En wat willen wij?

Het is niet de bedoeling dat wij hier onze volledige eisenbundel nogmaals opsommen, maar we willen er gewoon de belangrijkste punten van preciseren. De onderhandelingen mogen uiteraard niet plaatsvinden binnen het keurslijf van 0,3%.
Hiermee geven we meteen aan dat onze zin voor realiteit ons wel doet inzien dat voor de harmonisering een programmering in de tijd nodig zal zijn.

Wij willen dat:

  • elke prestatie vanaf 18u wordt verloond met een toeslag van 50% tijdens de week, 100% in het weekend.
  • elke werknemer recht heeft op een minimumprestatie van 4u per dag
  • elke werknemer kan kiezen om in de 4-dagenweek te werken
  • elke werknemer toegang krijgt tot een contract van 24uur in de week, zonder anciënniteitsvoorwaarde en zonder bijkomende flexibiliteit
  • elke werknemer kan komen tot een goede balans tussen werk en privé, ondermeer onder de vorm van een aantal gegarandeerd vrije weekends.

 

Wij zeggen dus ronduit neen tegen de valse oplossingen die door de werkgevers op tafel worden gelegd. De verschillen in onze sector hebben lang genoeg bestaan.

De tijd om te harmoniseren is aangebroken. Wij hebben inmiddels al een actie-aanzegging gegeven. Als de verzoeningsvergadering van 16 juni 2011 geen resultaten oplevert, kunnen vanaf 21 juni 2011 acties worden georganiseerd.

 

De inzet van deze onderhandeling belangt u allen aan, of je nu in pc 202, 311 of in 312 werkt. Laten we samen werk maken van de beste loon- en arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Voor een toekomst in de distributie met kwaliteitsvol werk voor iedereen, daar werken we nu aan.