BBTK > Nieuws > ING: het syndicaal werk loont

12-4-2017 11:10 Afdrukken

ING: het syndicaal werk loont

 

Er zijn nu zes maanden verstreken sinds de directie van ING haar beruchte herstructureringsplan aankondigde. De eerste informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault ingeval van herstructurering werd zopas officieel afgesloten. Na een lang onderhandelingsparcours tussen vakbonden en directie kon een akkoord worden bereikt. En tussen wat vorige herfst door de ING-directie werd gepland en wat er uiteindelijk zal worden ingevoerd, zijn er grote verschillen. Wij zijn erin geslaagd een globaal en evenwichtig akkoord te sluiten dat betrekking heeft op meerdere onderdelen: tewerkstelling, flexibiliteit, de loonvoorwaarden en sociaal overleg.

 

Doelstelling: 7 maal minder naakte ontslagen dan voorzien

In oktober had de directie van ING aangekondigd dat 3.000 banen moesten sneuvelen tegen 2021. Een groot deel daarvan zouden zogenaamde “natuurlijke afvloeiingen” zijn en er zouden 1.700 naakte ontslagen vallen. Onze prioriteit was uiteraard om het banenverlies te beperken en wij hebben op dat vlak verbeteringen in de wacht kunnen slepen. Werknemers zullen vanaf 55 jaar kunnen vertrekken via een “ huisstelsel”, waardoor ze  tussen 60 en 80% van hun nettoloon zouden kunnen behouden (voor de laagste lonen zou het hoogste percentage worden toegekend). De directie heeft eveneens het aantal naakte ontslagen verminderd : ze heeft zich ertoe verbonden om niet meer dan 932 naakte ontslagen toe te passen en om via sociaal overleg een doelstelling van maximaal 409 naakte ontslagen proberen te bereiken. De vertrekken zullen gespreid worden tot 2021. Er zullen verschillende opeenvolgende fases worden voorzien in functie van de reorganisatie van de verschillende diensten.


Jean-Michel Cappoen, Algemeen Secretaris van de BBTK bevoegd voor de sector Financiën, was aanwezig tijdens alle onderhandelingsgesprekken. Volgens hem zullen de vakbondsteams nu een cruciale rol moeten spelen: “Via dit akkoord, stippelen wij de te volgen weg uit, namelijk dat de sociale impact moet worden beperkt. De afgevaardigden op de werkvloer zullen erop moeten toezien dat deze maatregelen goed worden toegepast. We zullen ook een luisterend oor moeten bieden aan het personeel en de werknemers begeleiden bij de nieuwe organisatie die zal worden ingevoerd…”.


Een gematigde flexibiliteit

Om de concurrentie het hoofd te bieden en aan de nieuwe verwachtingen van het cliënteel te voldoen wilde de directie een grotere flexibiliteit invoeren in de openingsuren van de kantoren en dus ook in de uurroosters. Het plan voorziet in de invoering van glijdende uurroosters voor sommige werknemers, rekening houdend met hun functie en met de noden van de organisatie. Het akkoord voorziet ook in een looncompensatie voor de uren gepresteerd op zaterdag en/of na 18 u.


Een nieuw Reward Model

Het derde luik van het akkoord heeft betrekking op het loonstelsel : dit werd “vereenvoudigd”. Vroeger kregen de werknemers een vervroegde uitbetaling van hun loon. Nu zal de uitbetaling na de verstreken termijn gebeuren. Sommige compensatiepremies werden onderhandeld en zullen worden toegekend om de twee betalingstermijnen te overbruggen. Er zijn eveneens meer specifieke maatregelen voorzien voor de variabele lonen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het stelsel werd hervormd zonder dat de werknemers enige loonmatiging moeten ondergaan.


De garantie van een kwaliteitsvolle syndicale werking

De directie heeft zich er eveneens toe verbonden om de nodige middelen in te zetten om te zorgen dat een optimaal sociaal overleg wordt voortgezet en dat de afgevaardigden hun job correct kunnen blijven uitoefenen. Zoals Pia Desmet, Federaal BBTK-Secretaris bevoegd voor Financiën, benadrukt : “In dit dossier hebben we dankzij de volharding van de syndicale teams en het harde werk in gemeenschappelijk front een bevredigend sociaal akkoord kunnen bereiken. In elke belangrijke fase van de besprekingen hebben de BBTK-afgevaardigden alles in het werk gesteld om de werknemers in te lichten over wat er achter de schermen werd bekokstoofd. Ze stonden voortdurend in contact met het personeel via nieuwsbrieven, de publicatie van pamfletten, enz.”


Nu zal het syndicaal werk binnen het bedrijf worden voortgezet. De werknemers kunnen uiteraard rekenen op de BBTK-teams om hun rechten en belangen zo goed mogelijk te verdedigen!

Share/Bookmark