BBTK > Nieuws > Ik wil graag in de luchtvaartsector blijven werken maar niet ten koste van alles!

26-3-2018 19:03 Afdrukken

"Ik wil graag in de luchtvaartsector blijven werken maar niet ten koste van alles!”

Vijf maanden lang werkte Lydia (fictieve naam, nvdr) voor de lowcostmaatschappij CityJet die vliegt vanuit Brussel. Van het bedrijf kreeg ze een contract opgelegd met Ierse voorwaarden: een laag loon (onder de sectorale minimumbarema’s die in België gelden), nachtpremies die ook onder de gebruikelijke regels bleven, een rampzalige administratieve opvolging en dito loonbeheer.

 

Lydia sprak er haar werkgever meermaals over aan. Daarmee verwoordde ze wat ook haar collega’s dachten: iedereen deed zijn beklag maar haast niemand durfde dat openlijk te doen. Zij draaide er evenwel voor op en werd van de ene dag op de andere zonder pardon ontslagen. Deze gepassioneerde stewardess wil graag blijven vliegen maar houdt een nare herinnering over aan die lowcostervaring.

Lydia: “Ik begon mijn loopbaan in de luchtvaartsector bij een grote luchtvaartmaatschappij. Na 3 opeenvolgende contracten van één jaar kreeg ik er geen vast contract. Ik zat plots zonder werk en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zo viel mijn oog op een dag op een vacature voor CityJet via Nobox, een wervings- en HR-kantoor dat specifiek in de luchtvaartsector actief is en (net als CityJet) vanuit Ierland opereert. Ik solliciteerde en werd aangeworven. We waren met verschillende nieuwkomers aangezien CityJet zich nog maar net op de luchthaven van Zaventem gevestigd had. Na onze opleiding wist CityJet ons te zeggen dat de contracten en de HR-administratie voor hen door Nobox beheerd zouden worden.”

“Toen ik te weten kwam dat mijn Ierse werkgever ook met een Iers wervingskantoor ging werken, sloeg ik toch wat aan het twijfelen. Ze hadden ons verzekerd dat we gingen werken met Belgische contracten, aan arbeids- en loonvoorwaarden die overeenstemden met de geldende sectorale regels in België. Mijn wantrouwen bleek terecht…”.

 

Welk soort contract kreeg je aangeboden?

L.: “Na mijn periode van opleiding begon ik te vliegen maar de administratieve formaliteiten waren nog niet in orde en ik had nog steeds niets ondertekend. Ik stuurde dus enkele e-mails naar de contactpersonen die ons bij CityJet en Nobox waren opgegeven. Het duurde bijna een maand tot ik mijn contract ontving en bij het lezen ervan gingen er meteen enkele belletjes rinkelen: de inhoud leek immers in niets op de contracten die ik vroeger al gezien had. Op heel wat punten klopte het contract niet met wat was afgesproken of bleef het erg vaag. Zo stond het loon niet in het contract zelf vermeld maar in een aparte bijlage waar niet eens mijn naam op stond en het ging om een jaarbedrag (zoals wel vaker het geval is in Ierland en Engeland).”

 

De teleurstelling was wellicht groot…

L.: “Zeer zeker! Op alle vlakken waren de aangeboden voorwaarden povertjes, echt op z’n Iers. Het loon lag lager dan de Belgische barema’s in de sector. Het tarief dat Nobox voorzag voor de premies bij overnachtingen in het buitenland bedroeg € 28. Ter vergelijking: bij andere luchtvaartmaatschappijen krijg je tussen € 80 en € 85 per nacht. CityJet zelf betaalt € 60 per nacht aan het personeel met een rechtstreeks contract. Ze hadden ons voorgehouden dat we maar 5 of 6 overnachtingen per maand zouden moeten doen, maar in de praktijk waren we minstens 4 à 5 keer per week weg. Er gaapte echt een grote kloof tussen wat ons beloofd werd en de werkelijkheid...”

 

Was je de enige in die situatie?

L.: “Natuurlijk niet, maar ik was wel de enige die de koe bij de horens vatte om te trachten tot een gesprek te komen met de directie en opheldering te krijgen. Veel van m’n collega’s kwamen uit andere landen zoals Portugal, Italië, Griekenland, enz. en waren niet goed op de hoogte van de regels in de Belgische wetgeving. Sommigen waren nog piepjong en hadden nog nooit een arbeidsovereenkomst van dichtbij gezien. Ze liepen daar dus wat verloren in. Anderen hadden wel al voor andere Ierse maatschappijen gewerkt en waren dat soort praktijken dus al gewoon. Ikzelf voelde al snel aan dat er iets niet klopte en heb bijstand gevraagd aan mijn vakbond.”

 

Ierse maatschappijen staan ervoor bekend dat ze de sociale dialoog misprijzen…

L.: “Wees maar gerust! Na lang aandringen door mezelf en door mijn vakbondssecretaris heeft de HR-verantwoordelijke van Nobox er uiteindelijk toch mee ingestemd om een ontmoeting te organiseren met de werknemers. Het bedrijf heeft geen kantoor hier in België en dus zijn ze vanuit Ierland afgezakt. Ze weigerden categoriek om met de vakbondsvertegenwoordigers te praten en gedroegen zich erg vijandig naar hen toe. Zij zijn het daar niet gewoon om met vakbonden om te gaan. Om de situatie niet te laten ontsporen, hebben de vakbondsvertegenwoordigers de vergadering verlaten. Ik heb dan maar het woord genomen. In mijn eigen naam maar ook namens al mijn collega’s. Ik vroeg echt niet het onmogelijke: gewoon dat het Belgisch minimumloon werd toegepast, dat de Belgische wetgeving werd nageleefd en dat de zaken volgens de regels van de kunst zouden verlopen. Zo stond in het begin niet eens mijn paritair comité op mijn loonfiche, waren mijn persoonsgegevens verkeerd en ontbraken de Dimona-aangiftes. Werkelijk niets was juist, het was een grote warboel.”

 

Het verhaal kende voor jou geen happy end.

L.: “Op een gegeven moment moest ik dringend bij hen komen. Het was mijn vrije dag, ik had andere verplichtingen en ik vroeg of de afspraak uitgesteld kon worden. Ze weigerden en stuurden me een e-mail met een ontslagbrief. Ik vroeg naar uitleg over de reden voor mijn ontslag maar heb daar geen enkel antwoord meer op gekregen, niet van Nobox en niet van CityJet. Ik weet dat andere werknemers in Frankrijk en in Nederland de praktijken van CityJet aangeklaagd hebben en gelijkaardige situaties als ik meegemaakt hebben. Gelukkig had ik al ervaring in de sector. Dat heeft mijn ogen geopend en me doen beseffen dat ze spelen met de arbeidsvoorwaarden hier in België. Vliegen blijft mijn passie. Ik wil graag als stewardess blijven werken maar niet voor een lowcostmaatschappij. Daar zijn de praktijken echt walgelijk…”

 

Lees verder

  Pamflet over de actie

  Dossier actie BBTK Zaventem 23/03

  ABVV-actiedag tegen sociale dumping 

Share/Bookmark