BBTK > Nieuws > Jaarlijkse studiedag Europese Ondernemingsraden

13-6-2017 14:07 Afdrukken

Jaarlijkse studiedag Europese Ondernemingsraden

Op zoek naar succesformule Europees syndicalisme

 
Op vrijdag 2 juni organiseerde de BBTK federaal haar jaarlijkse studiedag over het Europees syndicalisme. Een belangrijk thema, omdat de economische beslissingen steeds meer in het buitenland worden genomen. Een sterkere samenwerking moet daar het antwoord op zijn.

 

De voorbije jaren werden onder meer de sociale systemen en het vakbondslandschap in de andere Europese landen onder de loep genomen. Dit jaar lag de focus op de juridische aspecten van de Europese ondernemingsraden. Welke wetgeving is van toepassing? Kan men naar de rechtbank stappen? Hoe evolueert de rechtspraak op het terrein? En welke rol kan de sociale inspectie spelen? Voor de gelegenheid had de BBTK de eer om Romek Jagodzinski, dé expert van het Europees vakbondsinsitutuut (ETUI), en ABVV-expert Jean-Luc Struyf te verwelkomen.

De hamvraag van de studiedag werd echter voorgelegd aan onze delegees via een interactieve workshop. Wanneer kunnen we best juridische middelen aanwenden? En wanneer opteren we voor een politiek-syndicale strategie? Opmerkelijk: slechts in uitzonderlijke omstandigheden lijkt de juridische weg aangewezen. De sleutel tot succes ligt bij een betere onderlinge communicatie en cohesie onder de vertegenwoordigers van de verschillende landen.

Enkel wanneer de centrale directie weigert om een Europese ondernemingsraad (EOR) op te richten lijkt een beroep op de sociale inspectie of een klacht bij de arbeidsrechtbank aangewezen. Kortom, het Europees syndicalisme lijkt te werken volgens dezelfde spelregels als het Belgisch syndicalisme – al is de context minder gunstig. Het komt erop aan zelf syndicaal de handen uit de mouwen te steken. De BBTK federaal wil deze studiedag jaarlijks herhalen en plant in het najaar tevens een Werkgroep EOR die de informatiedoorstroming tussen Europese afgevaardigden moet versterken.

Share/Bookmark