BBTK > Nieuws > Kleding en Confectie (PC 215): ontwerpakkoord

8-6-2011 12:32 Afdrukken

Kleding en Confectie (PC 215)

Ontwerpakkoord 2011-2012

 

Duurtijd

01.01.2011 -31.12.2012

 

Koopkracht

Werkgeversaandeel maaltijdcheques wordt met € 0,80 verhoogd met ingang van 01 april 2012. Ondernemingen die in de periode 2009 – 2010 een verhoging van de maaltijdcheque hebben toegekend teneinde de maaltijdcheque voor bedienden en arbeiders gelijk te schakelen, kunnen op 1 april 2012 de verhoging van de maaltijdcheque beperken tot € 0,50 en voor de overige € 0,30 een nog per CAO te bepalen gelijkwaardig voordeel toekennen. Ondernemingen die door toepassing van dit akkoord het  maximum voor de maaltijdcheque zouden overschrijden, dienen naar analogie eveneens een gelijkwaardig voordeel toe te kennen.

 

Vervoerskosten
  • Aanpassing aan CAO 19 octies van de NAR
  • Plafond voor tussenkomst bij privé vervoer wordt op 30000 euro gebracht met ingang van 1 januari 2012.

 

Eindeloopbaan

Verlenging bestaande systemen van brugpensioen

 

Functieclassificatie

Er zal een studie gemaakt worden met het oog op de actualisatie van de bestaand sectorale functieclassificatie.

 

Vorming

Uitbreiding van de vormingsinspanningen conform de wetgeving betreffende het generatiepact en het desbetreffende KB.

 

Varia
  • Uitwerken van sectorale CAO met betrekking tot de elektronische maaltijdcheques.
  • Verlenging van de bestaande overeenkomsten
  • Verlenging van de bepaling van sociale vrede