BBTK > Nieuws > Mijn barema, mijn loon naar juiste waarde geschat | Dossier

20-9-2018 12:57 Afdrukken

Het is niet de eerste keer dat ons loonstelsel onder vuur ligt. In het akkoord dat de regering afgelopen zomer heeft uitgedokterd – de beruchte jobsdeal – is het weer zover. Enkele jaren geleden ondergingen onze barema’s al eens een grondige hervorming en zijn we overgestapt van een stelsel gebaseerd op leeftijd (waarvan werd geoordeeld dat het discriminerend was) naar een stelsel gebaseerd op het aantal jaren ervaring of anciënniteit van de werknemer.


De sociale gesprekspartners hadden toen lang onderhandeld om werk te maken van dit gloednieuwe stelsel, dat eerlijker en logischer bevonden werd. Vandaag pleiten de politici opnieuw voor een hervorming van de barema’s, meer bepaald om ze te laten evolueren naar een stelsel gebaseerd op competentie en productiviteit, twee begrippen die nochtans heel moeilijk objectief te meten zijn! Blijkbaar werden woorden als "competitiviteit" en "rendabiliteit" lang genoeg in het oor van de regering gefluisterd en is die nu – eigenlijk vroeger ook al – definitief naar de "dark side" overgelopen… Opgelet, je loon is in gevaar!


Aantasting van het sociaal overleg

De sectorale barema’s zijn bij uitstek voer voor het sociaal overleg. Een wijziging van een maatschappelijk ingeburgerd systeem kan enkel in overleg met de sociale partners. Daarenboven laat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) slechts in beperkte omstandigheden een politieke inmenging in het sociaal overleg toe.


In dit geval probeert de regering zich meester te maken van een materie die louter tot het sociaal overleg behoort. Voor de BBTK is dit onaanvaardbaar!


Wat als de werkgevers de ondertekende barema-cao’s opzeggen?

Dit scenario is weinig waarschijnlijk want niet alleen hebben de werkgevers hier geen belang bij, maar bovendien zou het ook de sociale vrede in de bedrijven op de helling zetten. En hoe dan ook blijven de werknemers volgens de barema’s verloond worden onder bepaalde voorwaarden.


Handen af van ons baremastelsel

Als vakorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is dat onze huidige barema’s behouden blijven. Het ballonnetje dat de regering oplaat, is een zoveelste poging om de loonprogressie in België af te zwakken. De ervaringsbarema's zoals we die nu kennen zijn een transparante manier van verlonen die door de werknemers wordt erkend en gesteund, een stelsel waarmee elke werknemer aan zijn juiste waarde kan worden bezoldigd. Want daar gaat het vandaag wel degelijk over: een eerlijke verloning, geen verloning gebaseerd op een waardeoordeel of op het humeur van de hiërarchie. 

 

Barema | enkele onwaarheden onder de loep

Getuigenis| "als 50% van je loon variabel is, ben je de speelpop van je werkgever"

Getuigenis| "Wanneer je met mensen werkt, is productiviteir niet te meten"

Mijn barema, mijn loon naar juiste waarde geschat | pamflet

 

 

Share/Bookmark