BBTK > Nieuws > Nationale actiedag 14 december: Werknemers verdienen beter!

28-11-2018 12:55 Afdrukken

Nationale actiedag 14 december

Werknemers verdienen beter!

Op vrijdag 14 december zullen er in verschillende sectoren acties plaatsvinden in gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de eindeloopbaanplannen (pensioenen, SWT-vroegere brugpensioen, landingsbanen) van de regering en de houding van de werkgevers in deze dossiers. Ook het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord komt er aan en het is duidelijk dat druk op de werkgevers nodig is om hen tot ernstige onderhandelingen te brengen. Vrijdag 14 december wordt dus een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering en voor een volwaardig IPA met mogelijkheid tot verhoging van de brutolonen in de sectoren. Werknemers zullen op straat komen om duidelijk te maken dat ze beter verdienen dan wat de regering voor hen in petto heeft.

 

Werknemers onder druk

De laatste jaren zijn onze jobs, pensioenen, koopkracht en arbeidsomstandigheden serieus op de proef gesteld. We kregen een indexsprong te verwerken waardoor onze koopkracht daalde. De beloning voor die inspanning was de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar én nog meer flexibiliteit op de werkvloer. Ondanks de stijgende werkdruk werden eindeloopbaanregelingen zoals SWT en landingsbanen afgebouwd. Jonge werknemers hebben moeite met het vinden van stabiele contracten en moeten zich tevredenstellen met lagere jongerelonen. Volgens de Nationale Bank daalden onze lonen met 0,6% ondanks een productiviteitsstijging van 0,8%. Que pasa?

 
Waar gaat de winst naartoe?

Wat gebeurt er dan met die productiviteitswinst? Die verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders! De Nationale Bank berekende dat minder dan de helft van de rijkdom die we als samenleving produceren naar de werknemers gaat. Maar zonder werknemers geen welvaart en zonder koopkracht geen bloeiende economie.

Toch is het voor de werkgevers nog niet voldoende. Zij spreken voor de start van de loononderhandelingen al van nul marge voor loonopslag en pleitten voor een vervanging (lees afschaffing) van het baremastelsel. Het respect voor de werknemers en het sociaal overleg lijkt verloren.

Daarom zullen we op 14 december een duidelijk en sterk signaal geven! Het is dringend tijd voor:

• vrije loononderhandelingen met respect voor- en vrijwaring van het transparante baremastelsel;

• echt werkbaar werk en arbeidstijden die leefbaar zijn;

• meer collega’s;

• een loopbaan die sterk start met een job van onbepaalde duur, een kwaliteitsvolle loopbaan en perspectief op eindeloopbaanregelingen;

• landingsbanen vanaf 55 jaar en (brug)pensioenmogelijkheden tussen 60 en 65 jaar.

 

 

 

Laat ook je stem horen en voer mee actie op 14 december. Werknemers verdienen beter!

 

Share/Bookmark