BBTK > Nieuws > Niemand zit te wachten op meer sociale dumping met Indische contracten in de IT

4-10-2017 12:57 Afdrukken

Niemand zit te wachten op meer sociale dumping met Indische contracten in de IT

 

26 september 2017. Bij de BBTK verslikken velen zich in hun koffie. Ive Marx (Universiteit Antwerpen) pleit in De Standaard onomwonden voor meer niet-Europese arbeidsmigratie. ‘Wat zouden we zonder het ingevlogen werkvolk zijn?’, betoogt de docent. Zowel lang- en kortgeschoolden zijn voor hem meer dan welkom. De vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen. Dat is het motief. Alweer! Volgens de docent hebben we – bij wijze van voorbeeld – meer nood aan Indische IT’ers. Eind maart voerden we nog acties om het misbruik van gedetacheerde Indiërs in de sector aan te klagen. Indische werknemers zijn uiteraard meer dan welkom, sociale dumping met Indische contracten niet. Een kort relaas.

 

Lose-losesituatie

3 november 2006, New Delhi. Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ondertekent een ambitieus akkoord met de republiek India. Het verdrag regelt de socialezekerheidsrechten voor migrerende werknemers. Artikel 8.2 doet onder specialisten het nodige stof opwaaien. Gedurende vijf jaar kunnen Indische werkkrachten worden ‘gedetacheerd’ naar België. In mensentaal, gedurende vijf jaar kan iemand met een Indisch contract tijdelijk worden uitgezonden naar ons land. Ter vergelijking, in Europa is die maximale termijn twee jaar. De werkgever betaalt ondertussen de socialezekerheidsbijdrage in India. Werknemers behouden als het ware hun Indisch contract. Een lose-losesituatie voor Indische en Belgische werknemers. Lagere lonen, minder sociale bescherming. Dat klaagde de bediendevakbond BBTK aan op de actie tegen sociale dumping op 24 maart 2017. Hoe krijgt de sociale dumping in de IT vorm? Bij herstructureringen bij ATOS en Tech Mahindra lijken Belgische werknemers systematisch te worden vervangen door goedkopere Indiërs. Die bedrijven misbruiken de Belgische regels voor arbeidskaarten en detachering. Een woordje uitleg.

 

Arbeidskaart

De arbeidskaart, een relatief onbekend gegeven voor de modale Belg. Binnen de Europese Unie heerst er vrij verkeer van werknemers. Voor niet-Europese werknemers is de arbeidskaart een must. Het is in de regel de werkgever die de arbeidsvergunning aanvraagt, de zogenaamde arbeidskaart type B. Daar ligt het eerste probleem. De voorwaarden voor de toekenning van zo’n arbeidskaart zetten de deur open voor loondumping. Voor hoogopgeleiden moet enkel een minimale brutoverloning van €40.124 worden gerespecteerd, wat lager is dan het gemiddelde in de sector. En, er is geen arbeidsmarkttoets. De werkgever moet niet aantonen dat er geen geschikte profielen zijn op de Belgische arbeidsmarkt. Bij ATOS en Tech Mahindra is het resultaat ronduit cynisch. Bij een herstructurering krijgen Belgische werknemers de bons en worden ze vervangen voor Indiërs die vooral slechter betaald worden. De BBTK kon enkele van die contracten bemachtigen en constateerde dat veel Indiërs exact €40.124 worden betaald: het wettelijk minimum.

Share/Bookmark